werk

Uitvoering Taalakkoord naar Leerwerkloketten

In de afgelopen anderhalf jaar hebben het ministerie van SZW, werkgevers, branches en taalaanbieders het belang van investeren in de taalvaardigheid van medewerkers op de kaart gezet. Vele partijen hebben zich bij het Taalakkoord werkgevers aangesloten. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor een nieuwe fase in het programma: een brede uitbouw. Opdat zoveel mogelijk werkgevers en branches ervan overtuigd zijn dat het werken aan taalvaardigheid een regulier onderdeel is van personeelsbeleid en ermee aan de slag gaan.

Taalakkoord in een nieuwe fase

Het ministerie van SZW heeft de uitvoering van het Taalakkoord per 1 juli 2016 overgedragen aan de Leerwerkloketten. Juist om die brede uitbouw mogelijk te maken. De Leerwerkloketten hebben immers een groot bereik en kunnen het belang van taalvaardigheid als werknemersvaardigheid onder de aandacht brengen van heel veel werkgevers.

Er zijn Leerwerkloketten in 32 arbeidsmarktregio’s. Daar zijn circa 150 projectleiders en leerwerkadviseurs werkzaam. Deze regionale Leerwerkloketten worden in de regio aangestuurd door onderwijspartners, gemeentelijke partners en UWV. Landelijk worden zij gefaciliteerd door UWV. De regionale Leerwerkloketten werken nauw samen met de regionale werkgeversservicepunten.

Het geven van informatie en advies over scholingsmogelijkheden (ook over taal) aan werkgevers en werknemers is al een van de taken van de leerwerkloketten. Met de overdracht worden de bestaande werkzaamheden van de Leerwerkloketten op het gebied van taal geĂŻntensiveerd. Daarmee zijn er meer garanties voor duurzame aandacht voor het stimuleren van werken aan de taalvaardigheid van medewerkers.

Wat gaan de Leerwerkloketten doen?

Zowel landelijk als regionaal zullen de Leerwerkloketten het belang van het investeren in de taalvaardigheid van medewerkers onder de aandacht brengen. Het ontwikkelde materiaal, in de vorm van instrumenten, filmpjes, portretten en dergelijke zal hiervoor gebruikt worden. Verder zullen de Leerwerkloketten bijeenkomsten organiseren over taal op de werkvloer, waarbij werkgevers en branches onderling ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

Zorgvuldige overdracht

Leerwerkloketten en SZW werken nauw samen voor een zorgvuldige overdracht.

Voor bedrijven en organisaties die bij het Taalakkoord zijn aangesloten betekent de overgang van de uitvoering naar de Leerwerkloketten dat zij te maken krijgen met nieuwe (of in ieder geval andere) gezichten.

Verder worden diverse activiteiten gecontinueerd. Zoals de website over het Taalakkoord met informatie over return on investment, portretten, filmpjes, financieringsmogelijkheden en tools. Werkgevers , branche- en koepelorganisatie en taalpartners zullen, net als nu, op de website komen met hun doelen en ambities op gebied van taal op de werkvloer. Opdat andere werkgevers en branches inspiratie kunnen opdoen en eventueel contact met hen op kunnen nemen.

Tot slot

Met de intensivering van het werk van de Leerwerkloketten op het gebied van taal op de werkvloer hopen en verwachten we dat meer en meer werkgevers en branches ervan overtuigd raken dat het werken aan taalvaardigheid een regulier onderdeel is van personeelsbeleid en er daadwerkelijk mee aan de slag gaan.

Voor interesse in taal op de werkvloer, vragen, suggesties: stuur een e-mail naar taalakkoord@lerenenwerken.nl