werk

Taalvaardigheid verschilt per branche

Ongeveer 740.000 werknemers zijn onvoldoende taalvaardig. Wil je inzicht in de verdeling van minder taalvaardige werkenden over de sectoren van de arbeidsmarkt? Ontdek dan nu hoe groot het probleem in jouw branche is. Goed om alvast te weten: in sectoren met een lagere gemiddelde taalvaardigheid is het aannemelijk dat er ook meer mensen werken die onvoldoende taalvaardig zijn.

Taalvaardigheid verschilt per branche
Bereken meer sectorspecifieke cijfers over taalvaardigheid en laaggeletterdheid. Dat was de vraag van het ministerie van SZW aan het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO). En nu blijkt dat de mate van geletterdheid aanzienlijk verschilt per branche.

Cijfers
Het grootste deel werkenden met een lage taalvaardigheid is te vinden in drie sectoren. In de sector ‘vervaardiging van overige goederen’ gaat het naar schatting om ongeveer 64.000 mensen. In de sector ‘maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting’ zijn 61.000 werkenden minder taalvaardig. En het gaat om 59.000 werknemers in de sector ‘facilitymanagement, reiniging en landschapsverzorging’. Ook in sectoren als ‘detailhandel (niet in auto’s)’, ‘overige dienstverlening’, ‘verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting’ en in de horeca en gezondheidszorg werken relatief veel mensen met een lage taalvaardigheid.

Lees hier het hele artikel en download het rapport.