werk

Taalcursus betaalt zich uit

Aan de investering in de taalvaardigheid van werknemers hangt natuurlijk een prijskaartje. Maar: het levert ook wat op. De diverse financieringsmogelijkheden en subsidies kunnen een uitkomst voor werkgevers zijn. Een overzicht. Met argumenten.

Taaltraining gefinancierd
De kosten van een training Nederlands op de werkvloer vallen in eerste instantie onder het opleidingsbudget van je bedrijf of instelling. Gelukkig zijn er allerlei manieren waarop je een taaltraining voor werknemers kunt bekostigen.

O&O-fondsen en sectorplannen
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O) dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche of bieden zelf cursussen aan. Onderzoek de mogelijkheid van het O&O-fonds waar je bedrijf bij is aangesloten. Daarnaast zet het kabinet met sectorplannen in op de verbetering van de arbeidsmarkt. Je kunt even informeren wat er precies beschikbaar is gesteld voor taalscholing in jouw branche.

Gemeenten, provincies en Europa
Gemeenten hebben op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) middelen voor volwasseneneducatie beschikbaar. Verder zijn er Europese gelden vrijgemaakt voor het thema duurzame inzetbaarheid. Zo is het mogelijk dat ‘Nederlands op de werkvloer’ in aanmerking komt voor subsidie. In sommige gevallen stellen provincies ook geld beschikbaar voor scholing. Informeer naar de verschillende subsidiemogelijkheden.

Lees hier het volledige artikel en ontdek wat de investering in taalvaardigheid kan opleveren in de argumentenkaart.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe stimuleringsregeling in 2016? Kijk dan pagina 5 van deze notitie.