werk

Taalakkoord Zaanstreek-Waterland

Pakweg 16% van de bevolking in de Zaanstreek is laaggeletterd. Ze hebben moeite met taal en rekenen en kunnen daardoor digitaal lastig uit de voeten. Daartoe is met verschillende partijen het Taalakkoord Zaanstreek-Waterland 2018 gesloten. Een samenwerkingsverband tussen onder meer de gemeentes, de bibliotheken, het UWV, aanbieders in het bijzonder, lager en voortgezet onderwijs, kinderopvang, taalinstituten en de GGD. Ook werkgevers worden nadrukkelijk betrokken in de bevordering van de taalvaardigheid der werknemers. Het college van B & W van Zaanstad heeft een stimuleringsbijdrage aangevraagd van maximaal vijftigduizend euro per jaar uit het subsidieprogramma Tel mee met taal. Op 31 oktober is het Taalakkoord officieel ondertekend.

Lees hier verder.