werk

Subsidieregeling stimuleert investering in taal op de werkvloer

Vanaf 1 januari tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel mee met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Investeren in medewerkers is investeren in het eigen bedrijf. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen.

Voor wie: Werkgevers
Aan te vragen subsidie: Maximaal 50.000,- euro per aanvraag
Wanneer: De eerste tranche van de regeling is beschikbaar tussen 1 januari en 1 juli 2017
Meer informatie: telmeemettaal.nl/subsidieaanvraag

Taalvaardige medewerkers zijn efficiënt, verzuimen minder en werken veiliger
Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten en herstel tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim onder werknemers. Het zorgt ervoor dat werknemers hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen. Werknemers leren effectiever communiceren, zijn meer betrokken zijn bij de organisatie en werken veiliger én efficiënter. Tot slot maakt de investering doorgroeimogelijkheden voor zowel medewerkers als de organisatie mogelijk.

Subsidie dekt verschillende taaltrajecten
Werkgevers worden gestimuleerd hun plannen in te dienen. De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Wie er eerst komt, wie het eerst maalt
De subsidie kan gedurende twee periodes aangevraagd worden: van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 en van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. En op = op.

Promotiemateriaal voor brancheverenigingen beschikbaar
Brancheverenigingen, O&O-fondsen en andere relevante partners zijn van harte uitgenodigd informatie over de subsidieregeling onder de aandacht te brengen. Op het onderdeel subsidieaanvraag is ook promotiemateriaal beschikbaar. Samen zetten we in op taal op de werkvloer.

Het Steunpunt Basisvaardigheden beantwoordt vragen over de subsidieregeling Tel mee met Taal voor werkgevers.