werk

Samen met Staatsbosbeheer helpen we jongeren aan een baan

Alles is gezondheid… partner Staatsbosbeheer zoekt voortdurend naar kansen om zijn maatschappelijke functie te delen met zijn omgeving. Daarom is met het Friese Nordwin College (vmbo/mbo) bij de ‘werkschuur’ in Jubbega een pilot gestart waar 13 jongeren een éénjarige mbo-1 opleiding volgen. Concreet gaat het om een BBL-1 of branche-erkend VHG-certificaat.

Baan in de groene sector

Beide partners willen zo jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om een baan te vinden in de groene sector. Het gaat om jongens en meisjes die negatieve schoolervaringen hebben en in de schoolbanken niet verder komen. Ze hebben doorgaans ook een achterstand met lezen en schrijven en leiden (daardoor) vaker een ongezonde leefstijl.

Bij Friese pilot op bezoek

Op1 november 2017 kwamen onder andere de Inspecteur-generaal van het Onderwijs (Monique Vogelzang) en de directeur MBO van het Ministerie van OCW (Inge Vossenaar) op werkbezoek bij Staatsbosbeheer. Mede om te bespreken hoe de Friese pilot kan worden uitgebreid naar andere delen van het land. Andere projectbetrokkenen zijn Nordwin College, Stichting Lezen & Schrijven, Alles is gezondheid…, VBNE, De Landschappen, Helicon, Tel mee met Taal en de aan de pilot deelnemende gemeenten aanwezig (Heerenveen, Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf).

Leren in de praktijk

In de pilot maken de jongeren zich de beroepsvaardigheden eigen voor het groene vak. Ze leren dat vooral buiten in de alledaagse praktijk. Daarna rollen ze vanzelf in een nieuwe fase, waar ze min of meer ongemerkt ook aan theorie en lezen en schrijven beginnen. Bijvoorbeeld bij het bestellen van een nieuw raster of het beoordelen van een offerte.Op de werkvloer ervaren ze het leren anders als de zo gevreesde theorie. Het bijzondere aan de pilot is dat de jongeren hun theorielessen niet op school volgen maar dat de docenten van het Nordwin College langs komen bij de ‘werkschuur’.

Ongemerkt lezen en schrijven

In dit leer-werktraject schenken we veel aandacht aan de relatief grote laaggeletterdheid in het groene domein. Lezen en schrijven is onontbeerlijk om mee te kunnen doen op school, in de buurt en op het werk. Daarom is de Stichting Lezen & Schrijven aangehaakt. Ze willen speciaal lesmateriaal voor de groene sector ontwikkelen. Ook Alles is gezondheid.. doet mee omdat laaggeletterdheid en een ongezonde leefstijl (helaas) vaak hand in hand gaan. Zo slaan we drie vliegen in één klap: meer kans op groene banen voor geletterde en gezonde jongeren!

Lees meer over het project met Staatsbosbeheer op de website van Alles is Gezondheid.