werk

Royal A-ware: actief met taal op de werkvloer

Royal A-ware is een oer-Hollands familiebedrijf gespecialiseerd in het produceren, rijpen, versnijden en verpakken van kaas. Ook produceert en verpakt Royal A-ware room en dagverse zuivelproducten. Het bedrijf heeft ongeveer 1700 vaste en flexibele medewerkers. Knowledge & Education is de afdeling voor alle initiatieven van Royal A-ware om haar medewerkers te binden, boeien en laten groeien. Deze afdeling ontwikkelt onder meer trainingen gericht op het productieproces en de Nederlandse taal. 

Betere beheersing van de Nederlandse taal
Bij Royal A-ware werken veel medewerkers die de Nederlandse taal onvoldoende vaardig zijn. Royal A-ware wil deze mensen de kans geven om Nederlands beter onder de knie te krijgen. Royal A-ware heeft het Taalakkoord ondertekend omdat het aansluit op haar ambitie om de beheersing van de Nederlandse taal van A-ware medewerkers te verhogen. Een betere beheersing van de Nederlandse taal leidt tot:
– Veiliger werken
– Beter communiceren
– Hogere inzetbaarheid
– Meer sociale contacten
– Hogere productie

Drie-fasen-leermodel
Royal A-ware heeft een drie-fasen-leermodel ontwikkeld waarmee medewerkers stapsgewijs wordt ondersteund om de Nederlandse taal beter te beheersen:

1. De basis op orde
De informatie die nodig is om werkzaamheden veilig uit te voeren is beschikbaar in meerdere talen.
2. Nederlands herkennen
Elke dag is er op de werkvloer de gelegenheid om Nederlands te leren. Werkinstructies worden zo opgesteld dat medewerkers worden geprikkeld om Nederlands te leren. Een voorbeeld is het A-ware woordenboek waarin veel gebruikte woorden in het Nederlands, Engels en Pools staan. Alle woorden worden geïllustreerd met een foto.
3. Trainingen
Via speciale trainingen biedt Royal A-ware medewerkers de gelegenheid om zo Nederlands beter onder de knie te krijgen. Na deze trainingen kunnen medewerkers doorstromen naar reguliere trainingen. 

In de drie fasen kiest Royal A-ware voor ‘blendend learning’. Dit betekent dat klassikale lessen worden gecombineerd met het leren op de werkvloer, praktijkopdrachten, e-learning en quiz-learning. De trainingen sluiten aan op de dagelijkse praktijk bij Royal A-ware en zijn veelal in meerdere talen beschikbaar. Zo wordt leren leuk.

Meer informatie:
* Medewerkers van Royal A-ware over Nederlands op de werkvloer
* Factsheet over Nederlands op de werkvloer
* Filmpje