werk

Ronde tafelbijeenkomst groene sectoren laaggeletterdheid

In het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort organiseerden het actieprogramma Tel mee met Taal en Alles is gezondheid… op dinsdag 7 februari de ronde tafelsessie Gezond in het Groen. Uiteenlopende partijen uit de groene sector, maar ook onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties en taalinstellingen, verkenden samen de noodzaak en oplossingsrichtingen om laaggeletterdheid tegen te gaan binnen deze sector.

Marieke Buisman, onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, schetste de aard en omvang van laaggeletterdheid in Nederland in de groene sector. Daarna vertelde Henk Bakker, landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers en Branches, over waarom het belangrijk is voor werkgevers om aan de taalvaardigheid van hun medewerkers te werken. “700.000 werknemers hebben moeite met taal,” stelt Bakker. “Investeren in oplossingen voor dit probleem leidt tot meer betrokkenheid, minder ziekteverzuim, fouten en klachten. Maar ook levert het een gemiddelde productiewinst van € 1.000,- per werknemer op. Investeren in kennis loont dus!”

Project Jubbenga

Erna van der Wiel, senior adviseur Zorg en Participatie Arbeidsmarkt bij Staatsbosbeheer, vertelde hoe natuurbeheerder Staatsbosbeheer werkt aan Gezond in het Groen. “Binnen het project Jubbenga werken wij samen met onderwijs- en zorginstellingen, provincie en gemeenten om werkervaringsplekken aan jongeren te bieden in een rustige, groene omgeving. Zo kunnen jongeren die vanwege een beperking of andere problemen aan de kant staan, toch weer mee doen. Binnen dit project gaan wij samen met Stichting Lezen en Schrijven een lesprogramma ontwikkelen om de taal- en rekenvaardigheden van deze jongeren te verbeteren. Dit lesprogramma integreren we in de werkpraktijk. Zo vergroten de jongeren hun taal- en rekenvaardigheid op een concrete manier en kunnen zij opgedane kennis meteen toepassen in de werkpraktijk.”

Verrassende verbindingen

Na deze korte presentaties volgde een gespreksronde aan verschillende tafels. De gesprekspartners vertelden over hun ambities rond het vergroten van de taalvaardigheid van de medewerkers in de groene sectoren. Mooi om te zien hoe er verrassende verbindingen werden gelegd en concrete acties werden bedacht. De organisatoren van deze bijeenkomst, Tel mee met Taal en Alles is Gezondheid…, kijken terug op een geslaagde eerste bijeenkomst. In april krijgt deze ronde tafel mogelijk een vervolg.

Meer weten?