werk

De Taalzoeker: scholing in kaart

Dé taalaanbieder in de buurt, dat is de Taalzoeker. Hier vind je het online en landelijk dekkend overzicht van scholingsmogelijkheden op het gebied van basisvaardigheden. Ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven, samen met Blik Op Werk, Het begint met Taal, de G!ds en tal van lokale organisaties.

De Taalzoeker: online scholingsoverzicht dichtbij
De Taalzoeker is bedoeld voor iedereen die iemand in contact wil brengen met de cursus die het best bij hem of haar past. De Taalzoeker bevat cursussen lezen, schrijven, spreken, luisteren, rekenen en digitale vaardigheden. Je vindt er ook geschikte inburgeringscursussen. Op basis van adresgegevens bepaal je welke cursus het dichtst in de buurt is van de aanstaande cursist.

Samenwerkende partijen
Werken met plezier, zo gezond, betrokken en productief mogelijk. De samenwerkende partijen maken zich er sterk voor. Een overzicht van wat ze voor je kunnen betekenen:

  • Blik op Werk zet zich ervoor in dat alle inwoners van Nederland die kunnen, mogen en willen werken daar een eerlijke kans op krijgen.
  • Het Begint met Taal versterkt vrijwilligersorganisaties die taalcoaching geven aan anderstaligen (NT2).
  • De Nederlandse openbare bibliotheken beheren een sociale en culturele kaart, G!DS genaamd, die in iedere gemeente beschikbaar is. Deze landelijke database bevat organisatiegegevens op het terrein van zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie.
  • Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je namelijk je kans op een gezond en gelukkig leven.

Lees hier het volledige artikel.