werk

Bibliotheken helpen lageropgeleiden op weg naar werk

Op 29 augustus is een pilot gestart om lageropgeleiden te ondersteunen in het vinden en behouden van werk. De deelnemende bibliotheken bieden mensen tot mbo-1-niveau de driedaagse training ‘Op weg naar werk’.

De pilot is een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB), Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en SBCM, Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid.

De pilot is officieel gestart met een kick-off bijeenkomst in Utrecht. Hier kregen de deelnemende bibliotheken uitleg over de inhoud van de training en de online programma’s van SBCM die hiervoor worden ingezet.

De training ‘Op weg naar werk’ bestaat uit:

1. Beroepenoriëntatie en werk zoeken
Hierin leren deelnemers waar ze goed in zijn en welk werk bij hen past.

2. Solliciteren
Deelnemers leren een CV en sollicitatiebrief te maken en hoe zij een sollicitatiegesprek kunnen voeren.

3. Aan het werk
Tot slot leren deelnemers wat er bij komt kijken als zij werk hebben gevonden. Bijvoorbeeld zichzelf goed kunnen presenteren en goed kunnen samenwerken met collega’s.

Basisvaardigheden en vaardigheden voor het werk

De pilot-bibliotheken maken al gebruik van Oefenen.nl via de licentie die de KB heeft afgesloten voor alle bibliotheken. Hiermee kunnen lageropgeleiden online programma’s volgen, vooral over basisvaardigheden als taal, rekenen en digitale vaardigheden. In de training van de pilot kunnen deelnemers nu ook ervaring opdoen met de programma’s van SBCM die zich vooral richten op werk. Naast de programma’s om aan het werk te komen, zijn er ook programma’s om goed en zelfredzaam te functioneren bij een werkgever. Die gaan bijvoorbeeld over communiceren op het werk, samenwerken met collega’s, gedrag op de werkvloer, arbo en veiligheid.

Flyer

Vanaf de tweede week van september kunnen de pilot-bibliotheken een flyer over de training bestellen via www.landelijkehuisstijl.nl.

Voor meer informatie

Paula Mensink, projectleider SBCM, e-mail p.mensink@caop.nl
Maaike Toonen, programmacoördinator Basisvaardigheden, KB, e-mail maaike.toonen@kb.nl

Bron: bibliotheekenbasisvaardigheden.nl