onderzoek

Witte vlekken analyse

Het onderzoeksprogramma Tel mee met Taal is recent van start gegaan, klik hier voor meer informatie.

Hiervoor is een witte vlekken analyse opgesteld door Expertisecentrum Nederlands. Deze witte vlekken analyse geeft een overzicht van welk onderzoek er gedaan is naar het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Ook wordt ingegaan op welke witte vlekken er zijn. Op basis van deze bevindingen, en een interactieve sessie met het veld en wetenschappers is de invulling van het onderzoeksprogramma bepaald.

 

Hieronder de link naar het onderzoeksverslag:
Notitie inventarisatie laaggeletterdheid tbv Tel mee met Taal