onderzoek

Vragenlijst ‘Taken, samenwerking en deskundigheidsbevordering beroepskrachten en vrijwilligers’

Zet jij je, als vrijwilliger of als beroepskracht, in om laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen? Doe dan mee met dit onderzoek en vul de vragenlijst in.

Vrijwilligers en beroepskrachten helpen in verschillende functies mee om laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen. De ervaringen en taken van deze medewerkers verschillen. In dit onderzoeksproject wordt nagegaan hoe vrijwilligers en betaalde beroepskrachten aankijken tegen de taken die ze uitvoeren, hoe de taken verdeeld zijn en hoe men de samenwerking ervaart. Ook wordt nagegaan of men zich toegerust voelt voor zijn of haar taak.

Door het delen van jouw ervaringen kunnen aanbevelingen worden gedaan voor mogelijke verbeteringen. Jouw mening wordt dus zeer op prijs gesteld. De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden. Met de gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan. Het invullen kost ongeveer 15 – 20 minuten.

De link naar de vragenlijst voor de coördinatoren, taaldocenten en taalvrijwilligers is: https://scorion3.parantion.nl/XhsD0

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de CED-Groep Rotterdam (dr. Heleen van der Stege en drs. Saskia Rietdijk) en Rotterdam School of Management (prof. dr. Lucas Meijs en Philine van Overbeeke MSc), in opdracht van het NRO in het kader van de onderzoeksagenda Tel mee met Taal 2016-2019. Dit onderzoek vindt plaats binnen het actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries OCW, VWS en SZW.