onderzoek

Ontwikkelmogelijkheden op het gebied van taal voor ouderen

De meeste onderzoeken en projecten op het gebied van laaggeletterdheid richten zich vooral op inwoners tot en met 65 jaar. Maar er zijn ook veel ouderen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Daar is nu ook specifiek onderzoek naar gedaan.

In het project ‘Zilveren Taalcompetenties’ werken diverse partners samen om een taalaanbod specifiek gericht op laagtaalvaardige ouderen te ontwikkelen. Dit op basis van een behoeftenonderzoek onder de ouderen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er nog veel mogelijkheden voor de ouderen zijn om zich verder te ontwikkelen op het gebied van taal. Een groot deel van de onderzochte ouderen is vermoedelijk laaggeletterd, daarvan is een redelijk percentage (circa 30%) geïnteresseerd om meer met taal bezig te zijn. Ook wordt duidelijk dat ouderen die vermoedelijk laaggeletterd zijn, vaker gezondheidsproblemen ervaren, ervaren hulpbehoevend en afhankelijk te zijn van anderen en problemen ervaren met het invullen van formulieren. Daarnaast leest deze groep ouderen ook minder vaak (de krant) en hebben ze minder contact met sommige familieleden, vrienden, kennissen, buren en mensen uit het dorp.

Onderzoeksmethodiek

Onder 176 inwoners die woonachtig zijn in woonzorgcentra van Stichting Vughterstede en DSV Verzorgd Leven, is een vragenlijst afgenomen om de behoeften onder andere op het gebied van taal in kaart te brengen.

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Vughterstede (woonzorgcomplex voor ouderen), DSV Verzorgd Leven (woonzorgcomplex voor ouderen), Alsare (taalaanbieder), Artéduc (onderzoeksinstituut) en het Kohnstamm Instituut (onderzoeksinstituut) en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Tel mee met Taal.

Download hier het rapport.

Dit onderzoek is aanvullend op de Zilveren taalcompetenties: Literatuurstudie naar de opbrengsten van Taalinterventies voor ouderen