onderzoek

Oud geleerd is jong gedaan

Het krijgen van kinderen is voor veel laag taalvaardige ouders een belangrijke motivator om aan de eigen vaardigheden te werken. Met het project ‘Oud geleerd is jong gedaan’ wilde Lost Lemon preventief kinderen helpen door de basisvaardigheden van laagtaalvaardige ouders te verbeteren. Gedurende een half jaar was een dagdeel per week een wervingsmedewerker aanwezig in de wachtruimte van het consultatiebureau. Doel: laagtaalvaardige ouders herkennen en doorverwijzen.

De wervingsmedewerker ging met gebruik van een praatplaat in gesprek met de ouders in de wachtruimte. Vaak knoopten ouders spontaan het gesprek aan omdat de praatplaat hun interesse wekte. Bovendien gaf het hen handvatten om te bedenken welke vragen zij kunnen stellen aan de jeugdverpleegkundige. Zo ervaarden ook de medewerkers van het consultatiebureau dat ouders na de afspraak vaak nog ‘overgebleven’ vragen hebben. En dat zij adviezen soms toch niet zo goed begrijpen als wordt aangenomen.

Omdat er veel vragen werden gesteld rondom voorlezen, zoals ‘waarom is dat zo belangrijk?’ was dit het onderwerp van het eerste praktische aanbod. De ouders kregen hierdoor zin om te gaan voorlezen! Met dit aanbod werden vooral de ouders bereikt, die eigenlijk al naar taalles willen, maar daar geen tijd voor hebben. Veel ouders heeft Lost Lemon ter plaatse kunnen inschrijven bij het Taalhuis.

Routekaart

Omdat met name Nederlandstalige laaggeletterden relatief lastiger te bereiken zijn, hebben we een handzame routekaart gemaakt, als naslagwerk en voor overdracht aan andere consultatiebureaus. In deze routekaart vertellen we hoe de medewerkers van het consultatiebureau kunnen bijdragen aan het duurzaam oplossen van laaggeletterdheid binnen gezinnen. Zo kunnen we samen voorkomen dat laaggeletterdheid aan de volgende generatie wordt doorgegeven.

Lees hier het hele artikel op de website van Lost Lemon

Meer informatie

Wil je het eindrapport en/of de routekaart ontvangen? Heb je vragen of opmerkingen aan de hand van het onderzoek neem dan contact op met Jenny Wildenbos via jennywildenbos@lostlemon.nl of 085 489 8888.