onderzoek

Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden

Expertisecentrum Nederland heeft in opdracht van het programma ‘Alles is Gezondheid’ onderzoek gedaan naar gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid.

Zij hebben in kaart gebracht welke interventies er op dit moment worden uitgevoerd; wat de ervaringen daarmee zijn en wat we weten over de effectiviteit daarvan. Onder andere zijn gemeenten en taalaanbieders bevraagd. Tegelijk hebben de onderzoekers een literatuuronderzoek uitgevoerd naar effectieve interventies voor laaggeletterden gericht op het verbeteren van lees- en schrijfvaardigheid, al dan niet gekoppeld aan gezondheidsvaardigheden. Uit de studie blijkt dat er binnen de bestaande Nederlandse leermaterialen aandacht wordt besteed aan gezondheid, maar dat betekent lang niet altijd dat er wordt gewerkt aan gezondheidsvaardigheden. Vervolgens hebben de onderzoekers een lijst met elementen die zorgen voor een effectieve interventie op het gebied van gezondheidsvaardigheden voor laaggeletterden opgesteld. Tot slot geven de onderzoekers aan op welke punten nader onderzoek nodig is.

Het onderzoek is te downloaden via deze link.

Bron: Expertisecentrum Nederlands in opdracht van ZonMw