onderzoek

Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievements and Adjustment: A literature Review

Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid zeer belangrijk is voor de prestaties van kinderen. Het onderzoek naar welke interventies voor het versterken van ouderbetrokkenheid werken is nog zwak. Wel is aangetoond dat de leerprestaties van kinderen met een lage SES significant te verhogen zijn als we systematisch alles toepassen wat bekend is op het gebied van ouderbetrokkenheid.

Deze review brengt in kaart wat de invloed van ouderbetrokkenheid en family learning is op de leerresultaten en de aanpassing van kinderen op school. Twee soorten onderzoek zijn in de review opgenomen:

  • Studies met de focus op de invloed van spontaan optredende ouderbetrokkenheid op schoolprestaties van de kinderen.
  • Studies van interventies om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Spontane ouderbetrokkenheid

Uit de onderzoeken naar de invloed van spontaan optredende ouderbetrokkenheid op de schoolprestaties van de kinderen blijkt dat:

  • Ouderbetrokkenheid veel vormen heeft: goed ouderschap thuis, intellectuele stimulering, contact met school, participatie op school, etc.
  • Ouderbetrokkenheid een grote invloed op de schoolprestaties heeft
  • Ouderbetrokkenheid thuis significant effectiever is dan ouderbetrokkenheid op school. Dit komt doordat ouderbetrokkenheid thuis directer, blijvender en dieper is.
  • De mate van ouderbetrokkenheid positief gerelateerd is aan sociale klasse en het onderwijsniveau van de moeder.
  • De effecten van ouderbetrokkenheid op de schoolprestaties kleiner worden naarmate het kind ouder wordt.
  • Alleenstaand ouderschap, problemen met de psychosociale gezondheid en materiële armoede een negatieve impact hebben op ouderbetrokkenheid.
  • De impact van ouderbetrokkenheid in alle etnische groepen gelijk is.

Het onderzoek levert een model op van de werking van ouderbetrokkenheid thuis. Het positieve effect verloopt indirect, namelijk via de promotie van positieve attitudes, waarden en aspiraties op het gebied van leren. Hierdoor wordt het zelfconcept van het kind als leerder gevormd.

Interventies voor het vergroten van ouderbetrokkenheid

Er is veel behoefte aan interventies op het gebied van ouderbetrokkenheid en er is een scala aan activiteiten ter vergroting van ouderbetrokkenheid, zoals trainingen voor ouders, het versterken van de link tussen de school en ouders en educatieve programma’s voor family en community. In tegenstelling tot het onderzoek naar de spontane ouderbetrokkenheid, is het onderzoek van de interventies technisch nog zwak. Op basis hiervan is het daarom niet mogelijk om de invloed op de onderwijsprestaties van de kinderen te beschrijven. Dit betekent niet dat de activiteiten niet werken, er zijn namelijk wel degelijk positieve uitkomsten van gebruikersonderzoeken.

Conclusie

Ouderbetrokkenheid bij het onderwijs blijkt ontzettend belangrijk voor de prestaties van de kinderen, belangrijker dan de schoolkwaliteit, de sociale klasse of het onderwijsniveau van de ouders. Wel is de mate van ouderbetrokkenheid positief gerelateerd aan sociale klasse en het onderwijsniveau van de ouders.

De leerprestaties van kinderen met een lage SES zijn significant te verhogen als we systematisch alles toepassen wat bekend is op het gebied van ouderbetrokkenheid. Het gaat om de ontwikkeling van een programma ouderbetrokkenheid in de vorm van multi-dimensionele interventies en een daarmee verbonden onderzoeksprogramma.

Meer informatie