onderzoek

How Schools Perpetuate Illiteracy. To break the cycle of illiteracy – how “the poor get poorer” – schools must help parents understand how to help their children at home

De armen worden armer, de rijken worden rijker. Ook bij de ontwikkeling van geletterdheid geldt dit principe. In dit artikel houden de auteurs een met literatuur en ervaringen onderbouwd pleidooi voor betekenisvol en contextrijk onderwijs voor kinderen en ouders.

De cyclus doorbreken

Het onderwijs sluit goed aan op middenklasse gezinnen. Het onderwijs, de schoolboeken, het huiswerk gaat uit van voorkennis die thuis is ontstaan door voorlezen, gesprekken voeren, spelletjes doen etc. Kinderen die deze voorkennis niet hebben, missen niet alleen deze basis, maar ook de aansluiting bij het onderwijs. Daarnaast hebben ouders niet de kennis en vaardigheden om dit gat te dichten. Als kinderen uit geletterde gezinnen hulp nodig hebben, dan kunnen ouders de gaten dichten die de school laat vallen. Kinderen uit laag geletterde gezinnen die hulp nodig hebben, kunnen nergens terecht. In dit artikel houden de auteurs een met literatuur en ervaringen onderbouwd pleidooi voor betekenisvol en contextrijk onderwijs voor kinderen en ouders.

Om de intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid te doorbreken, worden de volgende concrete voorstellen gedaan:

 • Een rijke omgeving voor geletterdheid creëren
 • Ouders ondersteunen in taal- en voorleesactiviteiten
 • Boeken meegeven naar huis
 • Duidelijk communiceren met ouders, in een taal die ze begrijpen
 • Ouders stimuleren/ondersteunen om zelf lees- en schrijfcursussen te volgen
 • Ouders informeren over activiteiten (voor kinderen) in de bibliotheek
 • Ouders laten zien wat goed (voor)leesboeken zijn en wat niet
 • Huisbezoeken afleggen
 • Kinderen stimuleren om rijmpjes, versjes en liedjes te leren
 • Verwijzen naar familieprogramma’s
 • Activiteiten organiseren/stimuleren die interactie op gang brengen
 • In welke mate de specifieke adviezen empirisch onderbouwd zijn, wordt niet aangegeven.

Meer informatie