algemeen onderzoek

Draag bij aan een onderzoek over dyslexie en laaggeletterdheid!

FC Extra, school voor volwasseneducatie van het ROC Friesland College, is dit najaar gestart met het onderzoeksproject ‘Dyslexie en laaggeletterdheid’ in samenwerking met de landelijke organisatie Verborgen Schatten.

De werelden van dyslexie en laaggeletterdheid zijn grotendeels gescheiden. Wel weten we uit de praktijk dat veel deelnemers uit groepen laaggeletterden kenmerken van dyslexie laten zien. Onopgemerkte dyslexie (‘stealth dyslexia’) zou een oorzaak kunnen zijn van hun laaggeletterdheid.

Daarnaast zien we dat de uitstroom van laaggeletterde leerlingen toeneemt. De tijd is rijp om te onderzoeken waar de raakvlakken liggen met dyslexie en hoe deze domeinen elkaar kunnen versterken om deze uitstroom te voorkomen.

Doelen van het project:

Inzicht in de raakvlakken tussen dyslexie en laaggeletterdheid;
Een handboek op grond van deze inzichten met daarin de aanpak en concrete voorbeelden voor de uitvoering. De inhoud is getest en gereed voor gebruik in de praktijk;
Adviezen voor vervolgstappen die FC Extra kan zetten om laaggeletterde deelnemers met dyslexie te ondersteunen;
Adviezen voor het reguliere onderwijs om de uitstroom van laaggeletterde leerlingen te voorkómen.

Oproep

Er is in Nederland veel expertise op het gebied van dyslexie en van laaggeletterdheid. Met dit project willen we deze expertise graag samenbrengen en verspreiden voor een zo groot mogelijke groep betrokkenen. We nodigen iedereen die zich betrokken voelt bij deze onderwerpen dan ook nadrukkelijk uit om te reageren.
– Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van dit onderzoek?
– Heeft u suggesties of bent u geïnteresseerd in samenwerking?

Neem dan contact op met Nel Hofmeester via info@verborgenschatten.eu of 06 51 28 0375

Verborgen Schatten is een bureau voor scholing, coaching en onderzoek op het gebied van dyslexie en neurodiversiteit op school, in de studie en in het beroep. Betrokkenheid, inbreng en belang van de doelgroep zijn fundamentele uitgangspunten bij de aanpak van onderzoeken die onder regie van Verborgen Schatten worden uitgevoerd. (www.verborgenschatten.eu)

FC Extra, school voor Volwasseneneducatie van het ROC Friesland biedt een breed aanbod van extra’s aan een gevarieerde doelgroep. Het aanbod is gericht op de algemene ontwikkeling van (jong) volwassenen die een nieuwe kans verdienen.

Bron: Impuls en woordblind