Bouwen aan basisvaardigheden

Met het Gelderse project Taalhuis in de Bouw worden mensen die moeite hebben met lezen en schrijven geholpen hun basisvaardigheden te verbeteren. Zowel Nederlanders als statushouders kunnen zich met het cursusaanbod van Taalhuis in de Bouw vaktermen uit de bouw eigen maken.

Beeld: ©Willem Jan Ritman

Transitiehuis Gelderland is een samenwerking van bouwbedrijven, scholen, provincie en gemeenten. Samen proberen ze medewerkers op de juiste werkplek te krijgen bij bedrijven in de bouw, installatie en elektrotechniek. Met het project Taalhuis in de Bouw bieden ze verschillende cursussen aan voor het verbeteren van basisvaardigheden, zowel voor laaggeletterde Nederlanders als voor statushouders. 

Tijdens de cursussen wordt onder meer geoefend op vaktermen uit de bouw- en technieksector. Met meer begrip van jargon kunnen medewerkers beter communiceren en overleggen. Ook vergroot het de kans op een baan.

Subsidie voor experimenten

Taalhuis in de Bouw is een van de experimenten die in 2022 subsidie heeft ontvangen van het programma Tel mee met Taal in een subsidiestroom gericht op korte, praktische experimenten. Aanvragen voor deze subsidie konden worden ingediend voor experimenten die zich richtten op het bereiken, motiveren of doorgeleiden van potentiële cursisten. In 2023 is de subsidie voor experimenten niet langer beschikbaar.

Lees het praktijkvoorbeeld op de website van Expertisepunt Basivaardigheden