Rapport: Ondersteuning van Taalhuizen blijft nodig

Ondersteuning van (Digi)Taalhuizen blijft nodig om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Dat blijkt uit een inventarisatie onder taalhuizen van adviseur Ton Brandenbarg, in opdracht van Tel mee met Taal. Taalhuizen vragen voor de komende jaren niet alleen ondersteuning op de inhoud, maar vooral op het proces.

iPad les voor moeders in de bibliotheek

De afgelopen maanden sprak Brandenbarg met diverse Taalhuizen (en andere organisaties) om hun ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. In het rapport ‘Een geschakeerd en divers landschap: (Digi)Taalhuizen in Nederland’ zet hij aanbevelingen en adviezen op een rij die kunnen helpen bij de verdere professionalisering van (Digi)Taalhuizen. Ook is in het rapport te lezen hoe de professionalisering zowel op landelijk als op lokaal niveau geborgd kan worden.

Met veel energie gewerkt

Een belangrijke conclusie is dat er door betrokkenen met veel energie wordt gewerkt aan het bieden van een laagdrempelig aanbod binnen de Taalhuizen. Tegelijkertijd is er in sommige gevallen nog meer nodig om het werk goed te verankeren en om te zorgen dat er ruimte blijft voor ontwikkeling en verdere professionalisering. Zo vragen veel geïnterviewden om extra ondersteuning bij het opzetten van een (Digi)Taalhuis en extra advies bij het maken van bijvoorbeeld inwerkprogramma’s of communicatieplannen.

De adviezen uit het rapport worden door de Rijksoverheid meegenomen bij het beleid voor de komende jaren.

Lees het rapport over de Taalhuizen