Jouw goede voorbeelden op taalwerkt.nl?

De website taalwerkt.nl biedt werkgevers tips, materialen en goede voorbeelden om de basisvaardigheden van hun werknemers te verbeteren. Geef jouw tips of mooie voorbeelden voor de website door, zodat andere werkgevers hier van kunnen profiteren.

Taalles bij werkgever

Van de 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met basisvaardigheden is meer dan 60% actief op de arbeidsmarkt of zou dat willen zijn.
In het project Taalvriendelijke werkvloer onderzochten Movisie, Stichting Lezen en Schrijven en het Expertisepunt basisvaardigheden daarom wat werkgevers en werknemers nodig hebben om de basisvaardigheden van werknemers te verbeteren. Dat onderzoek resulteerde begin 2022 in de website taalwerkt.nl. 

Op taalwerkt.nl vinden werkgevers kennis, voorbeelden en instrumenten over hoe ze aan de slag kunnen met basisvaardigheden. Ze leren er onder andere duidelijk communiceren, basisvaardigheden bespreken, scholing organiseren en hoe andere werkgevers het aanpakken. De site is voor zowel werkgevers als professionals die actief zijn met dienstverlening aan werkgevers. 

Heb je vragen over de website, of heb je een mooi voorbeeld dat niet mag ontbreken? Geef dit dan door aan de vraagbaak van het Expertisepunt Basisvaardigheden of de adviseurs van Stichting Lezen en Schrijven.