Help werknemers financieel fit te blijven

Vanwege de gestegen prijzen hebben meer mensen geldzorgen. Dat is ook op de werkvloer te merken. Wil je hier als werkgever iets aan doen? De website Financieel fitte werknemers biedt veel tips en tools. De website heeft nu ook een pagina die zich speciaal richt op laaggeletterde medewerkers.

Pinautomaat

Ongeveer een op drie huishoudens heeft moeite om rond te komen, zeker met de huidige hoge prijzen. Wil je met jouw organisatie aan de slag om werknemers hiermee te helpen? Op de website www.financieelfittewerknemers.nl staan veel tips en tools voor werkgevers om geldzorgen te herkennen, te bespreken en om werknemers te verwijzen naar de juiste hulp. Op de website staat onder andere informatie over het rondkomen met weinig geld, loonbeslagen en de invloed van levensgebeurtenissen die kunnen leiden tot geldzorgen, zoals een scheiding, ziekte of inkomensverlies van de partner.

Laaggeletterde werknemers

Op de website vind je ook een speciale pagina voor bedrijven met veel laaggeletterde medewerkers. Voor laaggeletterden kunnen geldzaken nog lastiger zijn. Omdat hun inkomen vaak lager ligt, ze niet altijd weten welke toeslagen er mogelijk zijn of hoe ze die moeten aanvragen, ze meer moeite hebben met het begrijpen van brieven van schuldeisers en incassobureaus, of het lastig vinden om allerlei geldzaken digitaal te regelen.

Op de webpagina staan extra tips voor werkgevers. Welke hulp bij geldzorgen kun je aanbieden? En hoe kun je medewerkers laten weten dat die hulp bestaat? Op de pagina staan ook communicatietips en een link naar een gratis online training over geld in eenvoudige taal. In de toolkit is een poster/flyer opgenomen in eenvoudige taal. In de toolkit zit ook een gratis e-learning voor leidinggevenden en HR om te herkennen, bespreken en verwijzen bij geldzorgen, een printbare herken & verwijskaart, gesprekstips en een signaaltool. 

Kijk voor meer informatie op de website www.financieelfittewerknemers.nl.