Samenwerken en uitproberen op dag 2 van het Ontwikkeling Telt! Festival

De veranderende arbeidsmarkt en samenleving, iedereen doet mee, en succesvol samenwerken: deze drie thema’s stonden donderdag 13 oktober centraal tijdens de tweede dag van het Ontwikkeling Telt! Festival. Vooral het samenwerken kreeg in het Postillion Convention Centre in Den Haag een flinke stimulans, dankzij interessante presentaties en workshops, veel nieuwe contacten en veelbelovende uitwisselingen.

Ontwikkeling Telt! Festival 2022

Het Ontwikkeling Telt! Festival, georganiseerd door de Rijksoverheid en de Sociaal Economische Raad (SER), bestond dit jaar uit een online dag op 22 september  en een fysieke dag op 13 oktober in Den Haag. De bijna 500 aanwezigen konden ruim 40 deelsessies volgen over basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. 

Sociale opgaven

Het congres werd geopend door Kim Putters, sinds half september voorzitter van de SER. Ook hij benadrukte het belang van samenwerking. “Alle grote opgaven in Nederland, zoals het terugdringen van de stikstofuitstoot, de hoge energieprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt, zijn tegelijkertijd ook sociale opgaven. We vliegen ze soms heel technisch aan, maar vaak gaat het over hoe we elkaar waarderen. Een leven lang ontwikkelen en het verbeteren van basisvaardigheden kunnen daarbij een belangrijke bijdrage leveren.”

Putters pleitte ervoor om ondanks alle onzekerheden te kijken naar wat we juist wel weten. “We weten bijvoorbeeld dat informeel leren belangrijk is. Er zijn veel manieren om dat op de werkvloer te stimuleren. We weten ook dat onzekerheid verlammend kan werken. Kunnen we misschien meer zekerheid bieden aan mensen, bijvoorbeeld door hun inkomen door te laten lopen als ze een opleiding volgen voor ander werk?”

Ontwikkeling Telt! Festival 2022

Burgerlijk ongehoorzaam

De SER-voorzitter prees ten slotte de deelnemers van het festival. “Als je andere mensen op de voorgrond zet heeft dat impact. Wat jullie doen is belangrijk en waardevol werk. Laat de versnippering van maatregelen en regels je daar niet van weerhouden. Wees af en toe burgerlijk ongehoorzaam om anderen te kunnen helpen. Soms moet je gewoon iets uitproberen.”

Na de opening van Putters konden deelnemers kiezen uit ruim 40 deelsessies, verdeeld over 4 rondes. Bekijk hieronder korte verslagen van een aantal van die sessies. Klik op de titel om het verslag te lezen. De Powerpointpresentaties van de sessies zijn terug te vinden op de website van het Ontwikkeling Telt Festival.

Deelsessies