Draag bij aan onderzoek naar taalonderwijs voor Oekraïense ontheemden

Onderzoeksbureau Berenschot start een monitoringsonderzoek naar het taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden. Werk jij bij een gemeente of onderwijsaanbieder en heb je zicht op dit aanbod? Vul dan de vragenlijst in en help het beleid rond dit taalonderwijs te verbeteren.

Vlag Oekraïne

Basisvaardigheden zijn essentieel om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Onder Oekraïense ontheemden leeft dan ook de behoefte om (onder andere) de Nederlandse taal te leren. Om zicht te krijgen op de stand van zaken rondom het taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden, laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op dit moment door onderzoeksbureau Berenschot een monitoringsonderzoek uitvoeren onder gemeenten en onderwijsaanbieders. Het onderzoek gaat onder andere in op de vorm en omvang van het onderwijsaanbod, de vraag naar taalonderwijs en de financiering van het onderwijsaanbod. De resultaten van het onderzoek dienen als input voor beleidsontwikkeling rondom het taalonderwijs voor volwassen Oekraïense ontheemden. 

Werk je bij een gemeente? Vul dan de vragenlijst voor gemeenten in. Ook als jouw gemeente zelf geen taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden verzorgt, is jouw deelname aan het onderzoek waardevol. 

Werk je in het onderwijs? Vul dan de vragenlijst voor onderwijsaanbieders in.