Oproep aan contactgemeenten: doe mee aan de landelijke monitor laaggeletterdheid

Werk jij voor een contactgemeente aan de aanpak van laaggeletterdheid? Werk dan mee aan de landelijke monitor laaggeletterdheid. Voer contactgegevens in voor het CBS voor het verzamelen van data en help de landelijke aanpak van laaggeletterdheid en de ondersteuning aan gemeenten te verbeteren. Je kunt kiezen of je contactgegevens invult van jezelf, een collega, aanbieders van taalondersteuning, of een externe partner voor monitoring. De deadline voor het aanleveren van deze gegevens is al komende dinsdag 30 augustus.

Monitoring
Beeld: ©Tel mee met Taal

Op 29 juni hebben alle contactgemeenten een bericht ontvangen van het CBS, met daarin alle informatie en inloggegevens. Het is belangrijk dat alle contactgemeenten meewerken aan de landelijke monitor. Met de data en gebruikerservaringen kunnen namelijk verbeteringen worden doorgevoerd voor de landelijke monitor, die volgend jaar officieel van start gaat. Ook biedt het contactgemeenten de kans om vertrouwd te raken met de monitor, zodat zij er volgend jaar goed mee uit de voeten kunnen.

Heeft jouw contactgemeente een bericht ontvangen van het CBS om mee te werken aan de monitor? Vul dan voor 30 augustus de gevraagde gegevens in.

Vragen? Op de website van het CBS staat meer uitleg over de monitor laaggeletterdheid.