Zorg- en welzijnsprofessionals gezocht

In opdracht van Tel mee met Taal starten CINOP en Ecorys het project ‘Zorg voor Basisvaardigheden 2.0’. Onderdeel van dit project is een training ontwikkelen voor zorg- en welzijnsprofessionals, zodat zij (nog beter) mensen met lage basisvaardigheden kunnen ondersteunen. Om de training te laten aansluiten bij de behoeften die er zijn, en om de impact van de training zo groot mogelijk te maken, is input vanuit de praktijk onontbeerlijk. Daarom zijn we op zoek naar zorg- en welzijnsprofessionals die willen meedenken.

Beeld: ©Cinop

Zorg voor Basisvaardigheden 2.0

Het project ‘Zorg voor Basisvaardigheden 2.0’ startte in juli 2022 en loopt tot en met november 2023.

Doel van het project is:

  1. Zorg- en welzijnsprofessionals via een trainingsprogramma helpen met het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen van mensen met lage basisvaardigheden.
  2. Gemeenten ondersteunen bij het versterken en uitbreiden van hun lokale integrale aanpak basisvaardigheden gericht op zorg- en welzijnsprofessionals.

Oproep: zorg- en welzijnsprofessionals gezocht die willen meedenken

Voor de ontwikkeling van het trainingsprogramma voor zorg- en welzijnsprofessionals zijn CINOP en Ecorys op zoek naar enthousiastelingen die vanuit hun ervaring in de praktijk willen en kunnen meedenken over de vorm én inhoud van het trainingsprogramma. Doel van het trainingsprogramma is dat zorg- en welzijnsprofessionals zich bewust(er) zijn van volwassenen met onvoldoende basisvaardigheden en hun rol daarbij in het signaleren en bespreekbaar maken van dit probleem.

Wat gaan we doen?

In interactieve sessies ontwikkelen we samen met zorg- en welzijnsprofessionals en ervaringsdeskundigen, een trainingsprogramma aansluitend bij hun behoeften. Het trainingsprogramma wordt samengesteld op basis van materialen die al zijn ontwikkeld. Waar een leemte blijft bestaan, wordt aanvullend materiaal ontwikkeld.

In eerste instantie is het programma bedoeld voor zorg- en welzijnsprofessionals binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Minimaal 1000 zorg- en welzijnsprofessionals nemen deel aan het trainingsprogramma.

Data sessies

Alle vier de sessies vinden plaats in september.
-       Sessie 1: Vrijdag 9 september van 13.00 - 16.00 uur
-       Sessie 2: Donderdag 15 september van 17.00 - 20.00 uur
-       Sessie 3: Woensdag 21 september van 17.00 - 20.00
-       Sessie 4: Woensdag 28 september 13.00 - 16.00
Er worden centraal gelegen locaties gekozen. Reiskosten worden vergoed. Er is voldoende eten en drinken aanwezig, en als dank ontvangen alle deelnemers een cadeaubon.

Meer informatie en aanmelden

Nieuwsgierig geworden? Lees de flyer, meld je aan en draag je steentje bij aan het versterken van gezondheidsvaardigheden van álle volwassenen!

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Eveline Vervoort en Nina Veldhuizen. Geef in de e-mail aan voor welke sessie(s) je je aanmeldt. En vermeld naast je contactinfo ook wat je woon- en werkplaats is, i.v.m. het kiezen van de locatie.
 

Eveline van der Voort: evervoort@cinop.nl

Nina Veldhuizen: nveldhuizen@cinop.nl 

Flyer ‘Informatie interactieve sessies' 

Project Zorg voor Basisvaardigheden 2.0