Doe ook mee met het Ontwikkeling Telt Festival!

Na de succesvolle eerste editie in 2021 organiseren de Rijksoverheid en de SER ook dit jaar weer het Ontwikkeling Telt Festival!, hét congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Vorig jaar deden ruim 2.500 deelnemers online mee. Op verzoek van velen van jullie, en omdat het weer kan, bestaat het festival dit jaar uit een combinatie van een online dag en een fysieke bijeenkomst. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal op beide festivaldagen. 

Ontwikkeling Telt Festival!

Wanneer?

22 september 2022: online bijeenkomst
13 oktober 2022: Postillion Den Haag (naast station Holland Spoor)

Dien nu je voorstel in!

Het Ontwikkeling Telt Festival! is een festival dat georganiseerd wordt voor en door de deelnemers. Doe je ook mee? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen en inspirerende voorbeelden op het gebied van laaggeletterdheid en/of een leven lang ontwikkelen. Beschik je over bepaalde kennis of heb je wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waarvan iedereen op de hoogte moet zijn? Of wil je kennis uitwisselen in een actieve workshop? Heb je een best practice waarvan de rest van Nederland op de hoogte moet zijn? Laat het ons weten!

Als je een voorstel hebt in de vorm van een masterclass, college of presentatie, dan past je programma waarschijnlijk het best bij de online editie op 22 september. Wil je een interactieve workshop, uitwisseling, debat of training aanbieden? Dan sluit dat goed aan bij het fysieke congres op 13 oktober.

Thema's

Op beide dagen staan deze drie thema's centraal. Bij welk thema sluit jouw voorstel het beste aan?

Iedereen doet mee

Hoe zorgen we als overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor een doorlopende leerlijn waarin de basisvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen, maar ook digitale en gezondheidsvaardigheden een plek krijgen? Hoe kunnen 'kwetsbare' groepen zich blijvend ontwikkelen en meer regie krijgen over hun eigen leerroute? Deel je praktijkvoorbeelden of relevant onderzoek dat hierbij aansluit.

Succesvol samenwerken

Om iedereen goed mee te kunnen laten doen, is het hard nodig dat alle betrokken partijen goed en succesvol samenwerken en elkaar weten te vinden. Hoe kunnen we integraal samenwerken, elkaar versterken en het individu echt centraal stellen? Welke onverwachte samenwerkingen kunnen succesvol zijn? Welke knelpunten kom jij tegen en wat is nodig om die op te lossen? We horen graag jouw goede voorbeelden. 

Veranderende arbeidsmarkt en samenleving

De enorme krapte op de arbeidsmarkt vormt dé uitdaging van deze tijd. Hoe stimuleren we mensen om zich om te scholen naar de sectoren waarin de tekorten het grootst zijn? Hoe versterken we leren op de werkvloer? Hoe kunnen we mensen aanmoedigen meer regie te nemen op hun eigen ontwikkeling? Hoe maken we basisvaardigheden een integraal onderdeel van leven lang ontwikkelen, zodat een leven lang ontwikkelen ook voor alle praktisch geschoolden mogelijk wordt? We zien dat het belangrijk is dat ook werkgevers en onderwijsinstellingen een plek krijgen aan de tekentafel. Wie moet er nog meer aanschuiven? En ben jij een werkgever, waar het leren op de werkvloer, al helemaal zit ingebakken in de bedrijfscultuur? Deel dan jouw tips & tricks met andere werkgevers! 

Stuur je voorstel in vóór 23 mei 2022.

Aanmelden

Wil je geen voorstel indienen maar wil je er dit jaar wel (weer) bij zijn? Je kunt kiezen voor één van de dagen, of beide dagen. Deelname is gratis. Reserveer de data alvast in je agenda en meld je aan via onderstaande button.

Het 'Ontwikkeling Telt Festival!' is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen. Het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen is een samenwerking van de ministeries OCW, SZW, EZK en de SER. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS.