Inburgeringsonderwijs en volwasseneneducatie mag weer fysiek plaatsvinden

Inburgeringsonderwijs en volwasseneneducatie mag weer fysiek plaatsvinden vanaf 15 januari 2022. Vindt dit plaats op een mbo-instelling of op een externe locatie georganiseerd door een mbo-instelling? Dan gelden de maatregelen die ook in het mbo-onderwijs gelden:

  • Draag een mondkapje┬ábinnen de onderwijsinstelling als je je verplaatst. Als je zit mag het mondkapje af, tenzij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
  • Maximale groepsgrootte van 75 personen per zelfstandige ruimte.
  • Het advies om 2 keer per week een zelftest te doen.
Een taalklas aan het werk
Beeld: ©Tel mee met Taal / Josje Deekens Fotografie

Voor inburgeringsonderwijs dat op andere locaties dan de mbo-instelling plaatsvindt, gelden de reguliere coronamaatregelen voor cursussen en trainingen. Voor volwasseneneducatie die plaatsvindt op externe locaties, geldt aanvullend de 1,5-meter-afstandsregel.