Subsidie voor internationale volwasseneneducatie met Erasmus+

Het programma Erasmus+ van de Europese Unie biedt medewerkers en/of cursisten van volwasseneneducatie de mogelijkheid om internationale kennis en ervaring op te doen binnen Europa. Organisatoren van volwasseneneducatie kunnen nu subsidie aanvragen voor Erasmus+.

Erasmus+
Beeld: ©Erasmus+

Het programma Erasmus+ helpt onder andere de kwaliteit van onderwijs en training te verbeteren met internationale samenwerkingsprojecten. Daarmee levert het programma een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. De volwasseneneducatie is een van de sectoren waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. 

Voor wie?

Erasmus+ volwasseneneducatie is voor organisaties die werken met of voor lerende (jong)volwassenen, waarbij het leren gericht is op de bevordering van inclusie of toeleiding naar de arbeidsmarkt. De educatie kan zowel formeel, non-formeel en informeel zijn. Organisaties die zich bijvoorbeeld bezighouden met taalleren, laaggeletterdheid of basisvaardigheden in het algemeen én die hun kennis en aanpak willen versterken in een internationale context, kunnen een subsidieaanvraag doen.

Subsidie aanvragen

Je kunt subsidie aanvragen voor internationale mobiliteit van lerenden en personeel (actielijn KA1) en voor internationale samenwerking (actielijn KA2). De eerstvolgende deadlines voor de subsidieaanvraag zijn:

  • 23 februari voor KA1 mobiliteit: Short term programme en project for accredited organisations;
  • 23 maart voor KA2 samenwerking: Small Scale Partnerships en Cooperation partnerships.

Daarna zijn er voor sommige actielijnen in het najaar weer aanvragen mogelijk. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kijk dan op de website van Erasmus+ of neem contact op via ve@easmusplus.nl.

Advies en ondersteuning

Het programma Erasmus+ biedt ook ondersteuning en advies over hoe je een subsidie-aanvraag kunt opstellen, zowel inhoudelijk als qua procedure. 

  • do 20 jan    14:00-17:00    Adviesgesprekken     Ka1 en Ka2
  • vrij 28 jan    10:00-11:00    Vragenuurtje    Ka1 en Ka2
  • di 8 feb    15:00-16:00    Vragenuurtje    Ka1 en Ka2
  • di15 feb    14:00-17:00    Adviesgesprekken    Ka1 en KA2
  • do 24 feb    15:00-16:00    Vragenuurtje    Ka2
  • vrij 4 mrt    10:00-11:00    Vragenuurtje    Ka2
  • di 15 mrt    14:00-17:00    Adviesgesprekken    Ka2

Meer informatie hierover staat in de agenda op de website van Eramus+.

Logo Erasmus+
Beeld: ©Erasmus+