Vragenuur over subsidieregeling experimenten op 19 januari

Tot en met 28 februari is het weer mogelijk om een aanvraag te doen voor de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. Ook dit jaar kun je subsidie aanvragen voor experimenten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Heb je vragen over deze subsidiestroom? Meld je dan aan voor het online vragenuur op 19 januari.

Subsidieregeling Experimenten

Het vragen(anderhalf)uur is op woensdag 19 januari van 15.00 tot 16.30 uur en wordt georganiseerd door DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) en het Expertisepunt Basisvaardigheden. 

Meld je aan voor het vragenuur op de website van Movisie.

Lees meer over de subsidiestroom voor experimenten op onze subsidiepagina.