Extra EU-geld voor kwetsbare werkzoekenden en werkenden

Nederland krijgt dit jaar ruim 220 miljoen euro van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de Covid-19 pandemie. Dit biedt gemeenten een kans om extra te investeren in basisvaardigheden.

Taalklas voor werknemers
©Tel mee met Taal

Het geld is onderdeel van REACT-EU, een omvangrijk herstelpakket van de EU, en gaat onder andere naar het Nederlandse ESF-programma. Arbeidsmarktregio’s kunnen sinds 26 april subsidieaanvragen indienen voor projecten die gericht zijn op de begeleiding naar werk, opleiding en bij- en omscholing. 

Op de website van het ministerie van SZW over de uitvoering van beleid staat meer informatie over het subsidieprogramma en hoe je een aanvraag kunt doen.