Gemeenten mogen meer WEB-middelen doorschuiven

Gemeenten mogen in 2020 en 2021 een groter deel van de WEB-middelen doorschuiven naar het volgende jaar. Dat staat in het besluit dat op 29 april is gepubliceerd in het Staatsblad. Door de coronacrisis hebben veel gemeenten dit jaar en vorig de uitkering niet volledig kunnen besteden.

Maximaal 50 procent (in plaats van 25 procent) van de uitkering voor educatie mag worden doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar. Dat geldt voor de gelden van 2020 en 2021.

Een taalklas aan het werk
Beeld: ©Tel mee met Taal / Josje Deekens Fotografie

Minder opleidingen eduactie

Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen contactgemeenten jaarlijks een specifieke uitkering volwasseneneducatie (voor laaggeletterden). Als gevolg van de coronacrisis en de beperkende maatregelen, moesten cursusaanbieders (deels) sluiten en konden minder opleidingen educatie aanbieden. Daardoor hebben veel gemeenten de WEB-middelen niet volledig kunnen besteden. Het besluit om meer WEB-middelen door te mogen schuiven moet contactgemeenten extra ruimte bieden om te investeren in volwasseneneducatie.

Bekijk het besluit in het Staatsblad