Taalvaardigheid als fundering voor een veilig bedrijf

Schilderen, betonherstel, verduurzaming: de medewerkers van onderhoudsbedrijf Kloet Onderhoud uit Vlaardingen doen het allemaal. Technisch zijn ze dus zeker! Maar taalvaardig? ‘Dat is lang niet iedereen bij ons.’ Om deze reden is Kloet al een aantal jaar actief om personeel bij te scholen. ‘Daar hebben we nog geen moment spijt van gehad.’

Werkvloer
Beeld: ©Tel mee met Taal

Onveilige situaties voorkomen

Amy Oerlemans, die samen met haar twee broers het bedrijf runt, weet hoe belangrijk veiligheid is in de bouw. Ze moet er niet aan denken allemaal mis kan gaan. Zeker als medewerkers met taalproblemen kampen. ‘Stel dat een van onze mensen van een steiger valt terwijl dat risico al bekend was’, huivert ze. ‘Maar de voorman kon een memo niet lezen. Of medewerkers hebben het dreigende gevaar niet gemeld, omdat ze niet wisten hoe ze dat moesten vertellen. Zo’n scenario willen we koste wat kost voorkomen.’

Taal op de werkvloer

Het eerste taaltraject waarmee Kloet van start ging, is alweer een paar jaar geleden. Destijds werkte het bedrijf veel met medewerkers van Kaapverdiaanse afkomt. Hoewel die al een inburgeringscursus achter de rug hadden en een Nederlands paspoort op zak, bleef taal op de werkvloer een barrière. Amy: ‘Dat zorgde niet alleen voor onveilige situaties. Ook sociaal gezien was het lastig. De onderlinge communicatie binnen het bedrijf verliep moeizaam.’

Schaamte over het onderwerp

Amy weet nog hoe lastig het de eerste keer was om het gesprek met een medewerker over laaggeletterdheid aan te gaan. ‘Sommigen van hen schaamden zich voor hun gebrek aan taalkennis. En wij als leidinggevenden vonden het onderwerp ook niet makkelijk. Fijne, hardwerkende medewerkers wilden we tenslotte geen rotgevoel bezorgen.’ De praktijk pakte gelukkig anders uit. ‘De gesprekken maakten veel emoties los. Het bleek juist dat mensen heel blij waren! Zij zagen het als een geschenk dat zij – deels onder werktijd – aan een taaltraject mochten deelnemen. Vanaf dat moment werden deze gesprekken een heel stuk gemakkelijker.’

Kansen alom

Met hulp van een aantal gemeenten, het ministerie van OCW en een subsidie, wist Kloet een klas vol leergierige medewerkers te vullen. ‘Daar zaten ook medewerkers van concurrerende bedrijven bij’, vertelt Amy. Het programma was prachtig en het was minstens zo mooi om onze medewerkers te zien groeien. Ze kregen eindelijk de mogelijkheid om de Nederlandse taal goed te leren. Dat hielp hen niet alleen op het werk, maar ook privé. Zo konden zij in de loop der tijd hun kinderen helpen met schoolwerk, gesprekken voeren met Nederlandse collega’s of zelfstandig naar de supermarkt. En in sommige gevallen zelfs vervolgopleidingen doen.’

Niet alleen de veiligheid verbeterde

Amy is super blij met de resultaten van het taaltraject. ‘De veiligheid binnen het bedrijf verbeterde, dat was ons initiële doel. Maar er gebeurde meer. De inzetbaarheid van medewerkers werd ook beter, de doorgroeimogelijkheden namen toe en het ging financieel beter. Een aantal van onze mannen bleek bovendien meer skills te hebben dan we dachten. Een van hen is intussen doorgegroeid tot teamleider binnen ons bedrijf. Dat geeft me een trots gevoel.’

Eens kijken wat we nu kunnen doen

Is Kloet nu klaar met taalvaardigheid? ‘Zeker niet. Geletterdheid blijft een belangrijk thema voor ons. We werken nu bijvoorbeeld aan een e-learning met praktijkgerichte taaloefeningenn voor medewerkers. En we willen weer in gesprek met onze branche. Eens kijken wat we met een subsidie kunnen doen om laaggeletterdheid in de bouwsector te verlagen. Om zo de veiligheid nóg verder te vergroten.’

Wil jij met jouw organisatie ook van deze voordelen profiteren?

Ga dan ook aan de slag met cursussen op de werkvloer. Als je bedrijf of organisatie klein is en je wilt graag een klas vullen, kun je net als Kloet samenwerken met andere bedrijven. Goed nieuws: in juni is er weer een nieuwe subsidieronde voor werkgevers die zich bezighouden met basisvaardigheden van hun medewerkers, zoals taal, digitale vaardigheden en rekenen.

Meer over de subsidie van Tel mee met Taal