Ontwikkeling Telt Festival! Online op 20, 21 en 22 april

Hoe zorgen we ervoor dat iedere volwassene in Nederland zich een leven lang kan blijven ontwikkelen en zelfstandig mee kan doen in onze maatschappij? Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het driedaagse (online) Ontwikkeling Telt Festival op 20, 21 en 22 april. Ben je erbij?

Ontwikkeling Telt Festival banner
©Tel mee met Taal

Voor en door wie?

Dit festival wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en de SER. Het is een vervolg op de eerdere congressen van Tel mee met Taal en Leven lang ontwikkelen. Het festival is een inspirerende (digitale) ontmoetingsplaats voor iedereen die zich inzet op het gebied van Leven lang ontwikkelen (zoals leren in het werk, omscholing, ontwikkeladvies) en basisvaardigheden (zoals taal, rekenen, digitale vaardigheden en gezondheidsvaardigheden). Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal.

De volgende drie thema’s komen terug op het festival. Bij welk thema sluit jouw voorstel het beste aan?

1. De mens centraal

Wat als je werk verandert of als je baan ineens overbodig is geworden? Hoe moet je je omscholen naar een ander beroep? Of wat als je nooit een (vervolg)opleiding hebt gevolgd maar wel heel veel ervaring en kennis hebt opgedaan? Hoe help je kinderen een goede start te maken in het onderwijs, om laaggeletterdheid te voorkomen? En hoe kan je mensen helpen gezond te blijven, als ze geen bijsluiters van medicijnen kunnen lezen? Bij dit thema zoomen we in op de persoonlijke, vaak indrukwekkende verhalen van mensen. Hoe bereiken we volwassenen nu op een goede manier? Hoe motiveren we hen om te (blijven) leren? Wat werkt? We zijn op zoek naar succesvolle, eigenzinnige aanpakken. Maatwerkopleidingen voor volwassenen? Een slimme manier om mensen digitaal vaardiger te maken? Een bijzondere aanpak van schuldenproblematiek? Alles kan en mag. Laat ons weten welke verhalen en goede voorbeelden een plek verdienen op het festival.

#maatwerk #persoonlijkeverhalen #impact #werving #individu

2. Samenwerken

Op het terrein van leven lang ontwikkelen en laaggeletterdheid zijn vaak meerdere organisaties, zoals de overheid, sector, werkgever en opleider (waaronder ook veel vrijwilligers) bij dezelfde mensen betrokken. Hoe zorgen we voor een integrale aanpak? Hoe kunnen we als betrokken organisaties elkaar versterken en het individu écht centraal stellen? We zien daarvan al veel mooie voorbeelden. Maar de praktijk is soms ook weerbarstig: welke knelpunten in die samenwerking kom jij tegen en wat is er nodig om die op te lossen? We horen graag jouw best practices én best failures.

#regionale samenwerking #maatwerk #lerenensociaaldomein #integraleaanpak

3. Kennis en innovatie

Beschik jij over concrete kennis en informatie waar je de praktijk verder mee kan helpen? Voorkom dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt, en deel je kennis! Of ben je juist op zoek naar specifieke informatie en input, en heb je een (onderzoeks)vraag die je samen met andere vakgenoten en experts verder wilt uitdiepen? Ook dat kan. Kennisdeling en innovatie staan centraal bij dit thema. Welke innovatieve onderzoeken zijn er? Ben jij zelf bezig met zo’n onderzoek of onlangs geïnspireerd geraakt door een spannende innovatie? We horen het graag. Of deel jouw kennis op bijvoorbeeld het gebied van financiën, wetgeving, digitalisering of (in)formeel leren. Onderzoekers, innovators en dwarsdenkers: dien je onderzoekspresentatie of out-of-the-box-idee hier in!

#kennis #onderzoek #experimenten #onderwijs2030 #innovatie

Aanmelden als deelnemer

Het programmateam is druk bezig het programma rond te krijgen. In de eerste helft van maart plaatsen we het online.  Je kan je wel alvast aanmelden. Deelname aan het Ontwikkeling Telt Festival is gratis.

Naar aanmelden