Op weg naar een geletterde generatie

Laaggeletterdheid signaleren? Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ondersteunt professionals in de jeugdgezondheidszorg met het project Op weg naar een geletterde generatie. “We bieden de pilot-organisaties een platform om ervaringen te delen. En we geven handvatten om het onderwerp bespreekbaar te maken bij ouders en hen door te verwijzen naar taalhulpverlening.

Marga Beckers en collega's
©Tel mee met Taal

Marga Beckers is adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ): het innovatie- en kenniscentrum voor de sector jeugdgezondheidszorg. “Iedere ouder wil het beste voor z’n kind”, vertelt zij. “Dat is een prachtige voedingsbodem om ouders te stimuleren hun kind een mooiere toekomst te bieden. Door voor te lezen, door te zingen en te spelen. Kortom: door bezig te zijn met taal.”

De cirkel doorbreken

Laaggeletterdheid wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. “Dat willen we doorbreken. Als we kwetsbare ouders zo vroeg mogelijk begeleiding en hulp geven, krijgen hun kinderen alsnog een kansrijke start. Die ondersteuning heeft ook positieve gevolgen voor de gezondheid van de ouders en hun deelname aan de maatschappij.” Het NCJ ontwikkelde daarom samen met Stichting Lezen & Schrijven het project ‘Op weg naar een geletterde generatie’.

Bespreekbaar maken en doorverwijzen

In de pilot hebben drie jgz-organisaties – Volksgezondheid Utrecht, GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Gelderland-Midden – zich ruim een jaar lang ingezet om taalontwikkeling voor en door ouders te stimuleren. Marga: “De jeugdgezondheidszorg, zoals het consultatiebureau met jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, ziet vrijwel alle ouders. Dat maakt het een zeer geschikte vindplaats van laaggeletterden.

We hebben nu een uitgebreide toolbox met hulpmiddelen om erachter te komen of mensen moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Denk aan contextgerichte vragen, een screeningstest en andere gespreksinstrumenten, maar ook aan e-learnings voor zorgprofessionals. In de toolbox zitten ook handvatten om het onderwerp bespreekbaar te maken – van een video tot kaartenspel – en om mensen door te verwijzen naar taalhulpverlening.”

Toolbox: ook voor andere sectoren

Het project is opgezet voor de jeugdgezondheidszorg, maar de tools en inzichten zijn ook goed te gebruiken in het onderwijs, bij de gemeenten en door andere partijen die in contact staan met ouders.

Bekijk de toolbox