Nieuwe tool gelanceerd: Subdoelgroepen laaggeletterden per gemeente

Om gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak van laaggeletterdheid, is vanuit het programma “Tel mee met Taal” een doelgroepentool ontwikkeld. Op de nieuwe website www.geletterdheidinzicht.nl kunnen gemeenten en andere geïnteresseerden terecht voor een wetenschappelijk onderbouwde indicatie van de totale omvang van de groep laaggeletterden in een gemeente of regio, en voor een indicatie van de omvang van verschillende subdoelgroepen.

Beeld landkaart, geletterdheid per provincie
Beeld: ©Tel mee met Taal

In de zomer van 2019 spraken de VNG, namens de Nederlandse gemeenten, en het Rijk af om nader onderzoek te doen naar de omvang en samenstelling van de groep laaggeletterden. CINOP, ECBO, ROA en Etil hebben dit onderzoek uitgevoerd. Hierbij hebben zij gebruik gemaakt van een koppeling van gegevens over de groep laaggeletterden uit het meest recente PIAAC onderzoek van de OESO en actuele data van het CBS. Op basis van deze gegevens is met een ‘clusteranalyse’ een wetenschappelijk verantwoorde schatting gemaakt van het aantal laaggeletterden per gemeente en de verdeling van deze groep over zeven statistisch te onderscheiden subdoelgroepen.

Bekijk de cijfers, lees de handreiking, uitleg en verantwoording op www.geletterdheidinzicht.nl.