Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid beschikbaar

Speciaal voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen heeft het Institute for Positive Health (iPH) de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid ontwikkeld. Met het gespreksinstrument krijgen mensen inzicht in hoe het met ze gaat en vooral: wat ze willen doen om zich gelukkiger en gezonder te voelen.

Taal en Gezondheid

De lancering vond 12 juni plaats tijdens de conferentie ‘Taal en Gezondheid’. Het eerste (papieren) exemplaar van de eenvoudige tool is aangeboden aan taalheld Jose Brunselaar. Zij heeft zelf met laaggeletterdheid te maken gehad en is begeleider van taalklassen voor laaggeletterden en maakte onderdeel uit van het testteam van de eenvoudige tool.

De Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid is een gespreksinstrument net zoals de tool voor volwassenen, kinderen en jongeren die iPH eerder samen met andere organisaties heeft ontwikkeld. Deze versie, waarbij meer gebruik is gemaakt van symbolen, is zowel op papier als digitaal beschikbaar en wordt bij voorkeur samen met een (zorg)professional ingevuld.

Lees verder