innovatieve projecten

Doen?!: Digitale Overheid, en nu?

De omslag naar de Digitale Overheid kan laaggeletterde mensen in grote problemen brengen. Wie die problemen duurzaam wil aanpakken, moet competenties ontwikkelen voor zelfstandig leren. De wereld verandert immers constant. Coaching lijkt een veelbelovende manier om mensen daarbij te ondersteunen. Een echte coach stimuleert de leerder zijn eigen (leer)competenties te ontwikkelen. In het project DOEN?! wordt via coaching aan autonomie van laaggeletterde leerders gewerkt in de omgang met de Digitale Overheid.

Een aanpak om de autonomie van laaggeletterden te bevorderen

 

Download hier het recente artikel over het project (PDF uit tijdschrift LES).

Doel en inhoud

Vanaf 2017 zullen burgers hun zaken met de overheid digitaal moeten regelen. Het omgaan met de Digitale Overheid vergt niet alleen digitale vaardigheden, maar ook functionele geletterdheid/taalvaardigheid en soms rekenvaardigheid. Mensen die één of meer basisvaardigheden niet goed onder de knie hebben, kunnen dus problemen krijgen. Omdat de wereld, en zeker de digitale wereld sterk aan verandering onderhevig is, zullen leerders niet alleen oplossingen moeten leren voor hier-en-nu-problemen, maar zullen zij vooral ook moeten leren hoe ze toekomstige problemen zelf kunnen oplossen.

Een combinatie van leren in de praktijk en coaching is (veel) effectiever en de resultaten veel duurzamer dan het educatieaanbod dat tot op heden gegeven wordt: de leerbehoefte en leervragen van de laaggeletterde)leerders staan centraal en de coach stuurt niet op oplossingen maar op het oplossingsproces. Dit is van belang voor zowel de ontwikkeling van autonoom leren als voor het werven en motiveren van volwassen leerders.

Het project borduurt voort op de ervaringen en conclusies van een Erasmus+-project rond autonoom leren (zie itta.uva.nl/learnerautonomy). Het project DOEN?! loopt tot voorjaar 2018.

 

Uitvoering

Het project is een experiment in het kader van het programma Tel mee met Taal, uitgevoerd door Kaatje Dalderop Onderwijsadvies en het ITTA en vier uitvoeringspartners:

Huis voor Taal Lelystad
STEP Nijmegen
ROC Rijn IJssel
ROC Nijmegen

Uitgangspunten en vernieuwend karakter

Het project baseert zich op de volgende uitgangspunten:
1. De omslag naar Digitale Overheid is lastig voor laaggeletterde mensen met een tekort aan digitale vaardigheden en/of beperkte lees- en schrijfvaardigheid en taalvaardigheid;
2. Om deze tekorten weg te werken, moeten mensen breed aan hun basisvaardigheden werken;
3. Dit impliceert maatwerk voor alle leerders;
4. Dit vergt een brede sensitiviteit bij de begeleider: deze moet niet alleen in staat zijn de leerder op zijn of haar leervraag te bevragen, maar moet ook in staat zijn om de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen (de leerder blijkt niet alleen willen leren zijn eigen account op de site van het UWV te beheren, maar het ook lastig te vinden langere teksten te begrijpen en er relevante informatie voor hem uit te halen); het vraagt bovendien een wijze van begeleiding die het mogelijk maakt basisvaardigheden breed en geïntegreerd aan te pakken;
5. Duurzaam leren vergt vooral ook aandacht voor het proces: het ontwikkelen van eigen leerstrategieën en zelfvertrouwen in eigen leervermogen;
6. De best passende rol van de begeleider is die van coach. De essentie van coaching is dat een coach helpt de leerder zijn op haar oplossingen zelf te leren vinden. Deze vorm van coaching is niet te verwarren met de gangbare term ‘taalcoach’!
Eindproducten

Eindproducten

In het project ontwikkelen we vijf producten:
1. Brochure over coaching van laaggeletterden: een enthousiasmerend document over coaching van laaggeletterden
2. Filmmateriaal met coachgesprekken met laaggeletterden, voor gebruik in toekomstige trainingen
3. Handreiking coachtraining, gericht op toekomstige training van coaches die laaggeletterden gaan begeleiden
4. Toolbox coaching DOEN?!: tools die coaches in de praktijk kunnen inzetten
5. Handreiking voor lokale netwerken

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Kaatje DalderopElwine Halewijn of Myrthe Wildeboer.

 

Bron: kennisinstituut voor Taalontwikkeling