gezondheid

Succesvolle conferentie Taal & Gezondheid Fryslân!

Na de grote belangstelling van de taalconferentie in Drenthe in 2018, zijn met succes dit jaar weer de handen ineen geslagen om de conferentie Taal & Gezondheid een podium te geven in Fryslân. Thema van de op 13 februari in Drachten gehouden conferentie was: ‘Wanneer taal een probleem is voor je gezondheid’.

Met 325 deelnemers en een veelzijdig, interactief programma kan gezegd worden dat de conferentie Taal & Gezondheid een succes was!

Naar schatting hebben zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland in meer of mindere mate moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of hun digitale vaardigheden. Dat heeft vaak ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid en zelfredzaamheid. Het herkennen van lage taalvaardigheid vraagt om bewustwording, het bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid.

Alles is Gezondheid, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Gemeente Smallingerland, Friesland College, GGD Fryslân, St. Lezen & Schrijven, Provincie Fryslân en NDC mediagroep, organiseerden de conferentie in het Fries Congrescentrum Drachten.

Dagvoorzitters Hans Christiaanse (Alles is Gezondheid) en Daan Bultje (HANNN) zorgden ervoor dat het programma en de discussie in goede banen werd geleid. Duidelijk bleek dat laaggeletterdheid ook in Fryslân een actueel thema is wat erg leeft en waar men zich bij betrokken voelt!

Lees hier het hele artikel van Healthy Ageing Network.