gezondheid

Praatplaat over nierfalen helpt laaggeletterden bij voorlichtingsgesprek

Een patiënt met nierfalen krijgt veel informatie en uitleg van de specialist en verpleegkundigen. Belangrijke gesprekken, omdat het ook om de keuze voor een behandeling gaat. In een aantal ziekenhuizen is de ‘praatplaat nierfalen’ in gebruik genomen als visuele ondersteuning tijdens het voorlichtingsgesprek over nierfalen tussen zorgverlener en patiënt.

Op de praatplaat staan duidelijke illustraties op van de nieren, wat de nieren doen en de behandelingsmogelijkheden bij nierfalen. De praatplaat is in eerste instantie gemaakt voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid.

Op de praatplaat kan de zorgverlener schrijven en tekenen. Zo kan hij of zij patiënt-specifieke informatie toevoegen. De patiënt krijgt de praatplaat mee naar huis.

De praatplaat is ontwikkeld door de werkgroep laaggeletterdheid van mProve.