gezondheid

Pilotproject ‘Laaggeletterdheid in de zorg’ bij Radboudumc

In april start een pilotproject rondom laaggeletterdheid in de zorg. Studenten van het Radboud Universitair Medisch Centrum en laaggeletterden worden aan elkaar gekoppeld en leren van elkaar. De studenten leren de wereld van een laaggeletterde kennen en de laaggeletterden verbeteren hun gezondheidsvaardigheden. De pilot is geïnitieerd door Kim en Karlijn, twee eerstejaarsstudenten, van het Radboudumc in Nijmegen. Zij wilden graag iets betekenen voor laaggeletterden in de zorg. Samen met Welearn, een initiatief van de Radboudumc Health Academy en de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc, is de pilot opgezet. In de pilot gaan de studenten mensen die laaggeletterd zijn begeleiden bij hun zorgvraag. De laaggeletterden geven de studenten een kijkje in het leven van iemand die moeite heeft met lezen en schrijven, en waar je dan allemaal tegenaan loopt in de wereld van de zorg. Het idee krijgt bijval van verschillende partners in Nijmegen en is in de afgelopen maanden verder uitgewerkt.

Samen aan de slag

Welearn, ROC Nijmegen, GGD Gelderland Zuid, Het Interlokaal, Zorgbelang Gelderland en Stichting Lezen & Schrijven zijn samen aan de slag gegaan om de pilot een definitieve vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in een lesprogramma van 5 bijeenkomsten waar zowel laaggeletterden als studenten aan deelnemen. Daarnaast is er ook een inleidende bijeenkomst voor de studenten. De bijeenkomsten worden verzorgd door GGD Gelderland-Zuid. De studenten leren naar de zorg te kijken vanuit het oogpunt van een laaggeletterde en krijgen informatie over het belang van gezondheidsvaardigheden en een goede manier van communiceren met laaggeletterden. De laaggeletterden krijgen onder andere les over gezondheidsvaardigheden, een gezonde leefstijl en over de huisarts & de specialist.

Opbrengst van de pilot

Na afloop van het project kunnen de laaggeletterden met meer kennis en zelfvertrouwen naar de dokter, hebben ze meer kennis over de eigen gezondheid en weten ze waar ze moeten zijn met vragen. Vanuit Welearn wordt onderzoek gedaan naar de resultaten van de pilot. De deelnemers krijgen na afloop van de pilot een certificaat.