gezondheid

Nieuwe training: Taal en Gezondheid

Wist je dat Rotterdam nog altijd zo’n 97.000 laaggeletterden telt? Ze hebben moeite met medicijngebruik, zijn niet therapietrouw en weten de weg in het zorgsysteem vaak moeilijk te vinden. De training Taal en Gezondheid – speciaal voor taalaanbieders en zorgverleners – zoomt in op deze thematiek. Met tips en succesvol voorlichtingsmateriaal.

Nieuwe training: Taal en Gezondheid
Wist je dat Rotterdam nog altijd zo’n 97.000 laaggeletterden telt? Ze beheersen de Nederlandse taal niet genoeg om goed mee te kunnen te doen in de maatschappij. Op het gebied van werk, maar ook op het gebied van gezondheid. Zo kan medicijngebruik verkeerd gaan omdat mensen de bijsluiter niet kunnen lezen of de mondelinge uitleg niet begrijpen. Hierdoor is de therapietrouw een probleem.

Hoge zorgkosten
Ook weten laaggeletterden vaak moeilijk de weg te vinden in het zorgsysteem en maken daardoor onjuist gebruik van de zorg. Dit gaat gemoeid met hoge zorgkosten. Uit onderzoek is gebleken dat laaggeletterdheid de gezondheidszorg jaarlijks € 127 miljoen kost.

Taalaanbieders en zorgverleners
Stichting Voorlichters Gezondheid heeft een training ontwikkeld over de relatie tussen taal en gezondheid voor taalaanbieders en zorgverleners in opdracht van de Gemeente Rotterdam. De training zoomt in op vragen als: Wat is de invloed van taalachterstand op gezondheid en zorg? Wat is de algemene gezondheid van laaggeletterden? Hoe vinden ze hun weg in het Nederlandse zorgsysteem?

Gedragsverandering
Je maakt in de training kennis met succesvol voorlichtingsmateriaal. Verder krijg je tips over taalgebruik en communicatie met laaggeletterden, waarbij gedragsverandering centraal staat. Zo kun je je eigen communicatie met deze doelgroep effectiever maken.

Lees hier het originele artikel. Je kunt ook meteen de flyer van de training downloaden.