gezondheid

Nieuw lesboek. Met Succes!

‘Een afspraak bij de huisarts’. Zo heet het nieuwe lesboek van de methode Succes! Cursisten gaan in praktijkoefeningen aan de slag met lezen en schrijven. Ze leren ook hoe ze een goed gesprek met de huisarts kunnen voeren. Zo verbetert hun taal én hun gezondheid.

Met Succes! gezondheidsvaardigheden verbeteren
Drie op de tien volwassenen in Nederland is niet goed in staat om gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen, beoordelen en toe te passen. En een op de twee Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over de eigen gezondheid. Deze beperkte vaardigheden leiden vaak tot een slechtere gezondheid, een grotere kans op overlijden en hogere zorgkosten. Met het nieuwe Succes!-lesboek ‘Een afspraak bij de huisarts’ worden deze vaardigheden verbeterd.

“Hard nodig”
Prof. dr. Jany Rademakers, bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie’ aan de Maastricht University, nam na haar inaugurele rede het eerste exemplaar in ontvangst: “Gezondheidsvaardigheden verbeteren is hard nodig, omdat steeds meer wordt verwacht dat iedereen een actieve rol neemt om ziekte te voorkomen, keuzes te maken over zorg en mee te beslissen over behandelingen. Er is een grote behoefte aan bruikbare bewezen effectieve interventies op dit gebied. Daarbij moet het niet alleen gaan om het vinden van informatie, maar juist ook om het toepassen ervan. Daarom is het goed dat het Succes!-lesboek ‘Een afspraak bij de huisarts’ ontwikkeld is.”

Praktijkoefeningen
Cursisten gaan in praktijkgerelateerde oefeningen aan de slag met hun lees- en schrijfvaardigheden en de vaardigheid om een goed gesprek te kunnen voeren met de huisarts.

Lees hier het volledige artikel, met linkjes naar de lesmethode van Succes!