gezondheid

Laaggeletterdheid en gezondheid

Wat weten we nu precies over de relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheid? Het rapport van het NIVEL geeft een overzicht van de kennis die er al is op dit gebied. Met heldere focuspunten: preventie, leefstijl en zelfmanagement. Doe er je voordeel mee!

Laaggeletterdheid en gezondheid: de stand van zaken
Dat er een relatie is tussen laaggeletterdheid en gezondheid is duidelijk. De meeste studies wijzen in dezelfde richting: laaggeletterden zijn over het algemeen slechter af wat betreft hun gezondheid. Maar wat weten we hier nu precies over? Het rapport ‘Laaggeletterdheid en gezondheid: de stand van zaken’ van het NIVEL geeft een overzicht van de kennis die er al is op dit gebied. Met heldere focuspunten. Van preventie en leefstijl tot zelfmanagement, maar ook hoe mensen hun gezondheid ervaren.

Initiatieven
Het rapport roept op tot initiatieven om informatie over gezondheid en de vaardigheden van mensen om deze informatie te begrijpen beter op elkaar af te stemmen. Zo kunnen zorgverleners de tools die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn inzetten in de communicatie met laaggeletterden. Ook taalscholing aanbieden aan laaggeletterden is zo’n initiatief. Uit onderzoek blijkt immers dat dit een positief effect heeft op de mentale en fysieke gezondheid.

Download hier het rapport.