gezondheid

Is goede zorg en preventie toegankelijk voor iedereen?

Met deze vraag als leidraad hielden de ‘Alliantie gezondheid en geletterdheid’ en de ‘Alliantie Gezondheidsvaardigheden’ afgelopen donderdag voor de vierde keer de gezamenlijke netwerkbijeenkomst Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond (3xG).

Eén op de drie volwassenen in Nederland heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Dit heeft veelal een minder goede gezondheid tot gevolg en een grotere kans op vroegtijdig overlijden. Tijdens de netwerkbijeenkomst 3XG komen de partners van beide allianties samen om van twee kanten te werken aan de oplossing van dit probleem. Tijdens de bijeenkomst zijn diverse deelsessies gehouden waar praktijkvoorbeelden, ontwikkeling van nieuwe materialen en toepassingen zijn gedeeld.

Interdisciplinaire samenwerking

De bijeenkomst vond plaats bij de Universiteit van Utrecht, waar Assistent Professor Dr. Tessa van Charldorp opende over de mogelijkheden die interdisciplinaire samenwerking biedt met als voorbeeld de verschillende en daarmee aanvullende benaderingen van communicatie door de medische wereld en de geesteswetenschappen (humanties). Beide faculteiten werken samen om ziekenhuiscommunicatie te verbeteren.

Praktijkvoorbeeld: maak je cursus geschikt voor iedereen

Emmy Thijssen van GGD Brabant-Zuidoost vertelde hoe zij werkt met de module ‘Gezonde leefstijl’ voor mensen met een bijstandsuitkering. Hierbij gebruikt ze de eenvoudige vragenlijst Positieve Gezondheid als leidraad.

Design thinking: de Beweegcirkel

Bij de sessie over De Beweegcirkel door Talje Dijkhuis (Kenniscentrum Sport) en Joris Swaak (Panton, ontwerpers voor de zorg) kwam de rol van Design Thinking aan bod door het betrekken van gebruikers bij een innovatietraject. Daarbij gaat het zowel om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden als om organisaties, experts en beleidsmakers.

De (toekomstige) zorgprofessional en gezondheidsvaardigheden

Bas Steunenberg, Hoofddocent bij Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie (Hogeschool Utrecht) besprak uiteenlopende voorbeelden van cursussen, onderwijsmaterialen en projecten waarin studenten in de praktijk kennismaken met laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden.

Integrale aanpak: ‘Voel je goed!’

Voel je goed! is een interventie gericht op gezondheid en geletterdheid. Projectleider Marieke Wiebing van Stichting Lezen & Schrijven liet zien dat de combinatie van eet- en beweegadviezen en groepslessen gezondheidsvaardigheden over gezond eten en bewegen zorgt voor duurzame verbeteringen in de leefstijl van de deelnemers. Volwassenen, die moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie. Meer over Voel je Goed!

Praktijkvoorbeeld: ‘Gezond Zwanger!’

In het Slingeland ziekenhuis krijgen kwetsbare zwangere vrouwen extra informatie over gezonde voeding, voldoende beweging en wat je tijdens de zwangerschap moet vermijden. Marieke Peulers, Klinisch verloskundige Slingeland ziekenhuis putte uit een vat vol inspirerende ervaringen en geleerde lessen over wat werkt en wat juist niet.

Meer weten?

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden werkt aan de toegankelijkheid van het zorgsysteem via begrijpelijke communicatie.

De Alliantie gezondheid en geletterdheid zet in op het verbeteren van basisvaardigheden als lezen en schrijven van mensen die dit nodig hebben om informatie over gezondheid en zorg te begrijpen en toe te passen.

 

Meer weten over Taal & Gezondheid? Kijk dan in het Kennislab van Alles is Gezondheid.