gezondheid

GGD zet laaggeletterdheid op de kaart

Twee jaar lang gaan ze er hun best voor doen: het thema ‘laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden’ onder de aandacht brengen van gemeenten, netwerken en scholen in Gelderland-Zuid. De GGD steekt ook de hand in eigen boezem en vereenvoudigt zijn teksten tot het makkelijk leesbare taalniveau B1.

Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden in Gelderland-Zuid
Medewerkers van GGD Gelderland-Zuid gaan de komende twee jaar aan de slag om het thema ‘laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden’ binnen de GGD en de gezondheidszorg in de regio op de agenda te krijgen. Dit betekent dat GGD-medewerkers gaan leren om laaggeletterdheid beter te signaleren en door te verwijzen naar passend taalaanbod.

Makkelijk leesbaar
De organisatie neemt ook eigen informatiematerialen onder handen: het doel is om eind 2017 de teksten die de GGD Gelderland-Zuid verspreidt te vereenvoudigen tot taalniveau B1, een niveau dat iedereen in Nederland gemakkelijk kan lezen en begrijpen.

Teambijeenkomst
Alle ‘Gezond Leven’-medewerkers van GGD Gelderland-Zuid in de regio Nijmegen volgden een teambijeenkomst over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden. De medewerkers hebben zelf geen directe klantcontacten, ze kunnen het onderwerp wel onder de aandacht brengen binnen gemeenten, netwerken en op scholen.

Lees hier het volledige artikel. Bekijk ook hier het filmpje ‘Ik hoor er nu bij’, met de persoonlijke verhalen van twee voormalig laaggeletterden.