gezondheid

Gezondheids- vaardigheden

Een op de vijf Utrechtse ouderen heeft moeite met invullen van medische formulieren
19% van de 65-plussers in Utrecht heeft er geen vertrouwen in dat ze medische formulieren goed invullen.

De verschillen naar opleidingsniveau zijn groot. 40% van de ouderen die alleen basisonderwijs gevolgd hebben, heeft er geen vertrouwen in dat ze medische formulieren goed invullen. Dit is 6% voor 65-plussers met een middelbaar of hoger opleidingsniveau.

19% van de 65-plussers in Utrecht heeft er geen vertrouwen in dat ze medische formulieren goed invullen

19% van de 65-plussers in Utrecht heeft er geen vertrouwen in dat ze medische formulieren goed invullen

31% van de laagopgeleide 65-plussers heeft moeite met begrijpen van gezondheidsinformatie
Bijna één op de drie Utrechtse ouderen die alleen basisonderwijs hebben afgerond, heeft moeite om schriftelijke gezondheidsinformatie te begrijpen. Van de 65-plussers met een middelbaar of hoger opleidingsniveau heeft 4% hier moeite mee. Ouderen die alleen basisonderwijs hebben afgerond (39%) krijgen ook vaker hulp bij het lezen van brieven en folders van zorgverleners dan hoger opgeleide ouderen (5%).

Percentage 65-plussers dat moeite heeft met begrijpen van gezondheidsinformatie:

31% van de laagopgeleide ouderen heeft moeite om schriftelijke gezondheidsinformatie te begrijpen. Dit is 4% voor de hoger opgeleide 65-plussers in Utrecht

31% van de laagopgeleide ouderen heeft moeite om schriftelijke gezondheidsinformatie te begrijpen. Dit is 4% voor de hoger opgeleide 65-plussers in Utrecht

Lagere functionele gezondheidsvaardigheden onder 80-plussers
24% van de 80-plussers in Utrecht heeft moeite om schriftelijke gezondheidsinformatie te begrijpen. Van de 65- tot 79-jarigen heeft 11% hier moeite mee. Ook hebben Utrechters van 80 jaar en ouder vaker moeite met