gezondheid

Durf-te-zeggen: in 7 wijken gezondheidstesten

In zeven Rotterdamse gebieden waar de laaggeletterdheid hoog is, vinden als gevolg daarvan tussen 10 en 20 januari gratis gezondheidstesten plaats. Via de testen wil de gemeente laaggeletterden informeren over het belang van taal voor hun gezondheid.

De gezondheidstesten worden de komende dagen gedaan bij scholen, zwembaden, supermarkten en bibliotheken. Iedere Rotterdammer kan zich door een gezondheidsvoorlichter of student Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit laten testen op zijn of haar bloeddruk, suiker of BMI. Als zij merken dat een bezoeker laaggeletterd is, krijgt deze een verwijskaart naar een taalcursus of taaltraject in de omgeving.

De gratis testen zijn onderdeel van de campagne #Durftezeggen. Samen met de stichting Yes we Care wil de gemeente Rotterdam laaggeletterden helpen in hun taalachterstand. Deze doelgroep loopt namelijk een hoog gezondheidsrisico omdat ze bijvoorbeeld de bijsluiter van medicijnen niet goed kunnen lezen of weinig kennis hebben van het Nederlandse zorgsysteem. Ze doen vaker een beroep op de zorg omdat ze medicijnen verkeerd slikken of een kuur niet goed afmaken. Zo zijn er in Nederland jaarlijks zo’n 39.000 ziekenhuisopnamen door verkeerd medicijngebruik.

De campagne Durftezeggen richt zich niet alleen op laaggeletterden, maar ook op zorgverleners. Zo zijn er in december 250 Durftezeggen-pakketten uitgedeeld aan onder meer huisartsen, apothekers verloskundigen en tandartsen in gebieden waar de laaggeletterdheid hoog is. Hierin zitten onder meer posters, flyers en zogenaamde ‘receptkaarten’ om mensen met een taalachterstand te herkennen en te begeleiden. Daarnaast is er aandacht voor de schil rondom de laaggeletterden. Een dochter, broer of zus kan iemand met een taalachterstand bijvoorbeeld stimuleren om een taalcursus te volgen.

Lees hier meer over Durf te zeggen