gezondheid

Deelnemers positief over gezondheidsvaardigheden

Vanuit de samenleving wordt er een steeds groter beroep gedaan op zelfredzaamheid en de informatie- en digitale vaardigheden van mensen. Ook als het gaat om je gezondheid. Een groot deel van de Nederlanders heeft echter (zeer) beperkte gezondheidsvaardigheden. Biblionet Drenthe en Zorgbelang Drenthe slaan daarom de handen ineen binnen de Pilot Gezondheidsvaardigheden. Een mooie manier om de maatschappelijke rol van de Bibliotheek verder te versterken.

Behoefte cursisten centraal

“Flexibiliteit is het uitgangspunt bij onze aanpak”, benadrukt projectleider Tineke Scholte: “De vragen en behoeften van de deelnemers op het gebied van gezondheid staan tijdens de cursus namelijk centraal.” Zo ontdekken sommige cursisten betrouwbare websites over zorg en gezondheid, zoals thuisarts.nl, patientenfederatie.nl, ipositivehealth.com en apotheek.nl. Anderen oefenen met gespreksvaardigheden of het aanvragen van een e-consult of herhaalrecept bij de huisarts via internet.

Positieve gezondheid

Een belangrijke inspiratiebron voor de Pilot Gezondheidsvaardigheden is het concept ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber. Zij en velen met haar zien gezondheid als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk zelf de regie hierover te voeren. De cursus gezondheidsvaardigheden probeert mensen bewust te maken van die eigen regie en ze daarin een stapje op weg te helpen.

Resultaten en ervaringen

De eerste elf deelnemers zijn zeer positief over de Pilot Gezondheidsvaardigheden. Het neutrale karakter van het thema gezondheid en het feit dat de cursus niet belerend is, maar juist aansluit bij de behoefte en vraag van de deelnemers, draagt daar zeker aan bij. Daarnaast waarderen de cursisten de locatiekeuze: leren in hun vertrouwde omgeving samen met medebewoners. Maar liefst 60% is geïnteresseerd in een vervolgaanbod.

Vervolg pilot gezondheidsvaardigheden

De komende tijd werken we in vervolgpilots in de hele provincie verder aan deze aanpak, die uiteindelijk structureel deel uit gaat maken van de dienstverlening van de Bibliotheek.

 

http://biblionetdrenthe.nl/nieuwsbrief/517-deelnemers-positief-over-gezondheidsvaardigheden