gezondheid

Betere zorg voor laaggeletterde patiënt in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis gaat samen met Bibliotheek Deventer, Stichting Lezen en Schrijven en Expertisecentrum Pharos aan de slag om het probleem van laaggeletterdheid in de zorg aan te pakken. Meer bewustwording bij zorgverleners over laaggeletterdheid is een belangrijk doel van Taal werkt! Het gaat om tijdig signaleren ervan, maar ook om het daadwerkelijk aanpakken van het probleem.

Een op de negen patiënten die in het Deventer ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat heeft impact op de zorg en op de uitkomst van behandelingen. Het ziekenhuis wil dit probleem samen met de bibliotheek Deventer aanpakken. Daarom zetten zij op maandag 8 april hun handtekening onder Taal werkt!, een initiatief dat moet leiden tot betere zorg voor laaggeletterde patiënten.

Een patiënt die te laat of niet op een afspraak verschijnt. Een patiënt die formulieren niet invult of medicijnen niet inneemt zoals is voorschreven. Laaggeletterdheid leidt op diverse plekken in de zorg tot problemen. In Overijssel is liefst elf procent van de bevolking laaggeletterd. Dat betekent dat iedere arts van het Deventer Ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie waarschijnlijk onvoldoende tot zich kan nemen of niet na kan lezen. Het betekent ook dat op elke verpleegafdeling meerdere mensen liggen die informatie mogelijk niet snappen. Veel mensen schamen zich voor laaggeletterdheid. Daarom is het des te belangrijker dat specialisten en verzorgend personeel de signalen van moeilijk lezen en schrijven snel oppikken.

Lees hier het hele artikel van van het Deventer Ziekenhuis.